Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 327


 

 

Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2023

 

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 327  

699/02.03.01.00.00/2022  

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja

 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2022 jälkeen. Tämän takia kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Toteutuksessa on pyritty siihen, että ansiotuloverotukseen tehtävillä muutoksilla olisi mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon.

 

Käytännössä kunnallisverotuksen muutos toteutetaan siten, että kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksikköä (Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n muuttamisesta annettu laki). Kunta ei siis voi päättää vuoden 2023 kunnallisveroprosenttia, vaan ilmoittaa Verohallinnolle kunnallisveroprosentin, joka on laskettu toimeenpanolaissa määrätyllä tavalla.

 

Verotusmenettelylain mukaan tuloveroprosentti määrätään neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n muuttamisesta annetussa laissa on määrätty, että vuoden 2023 tuloveroprosentti ilmoitetaan poikkeuksellisesti prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella.

 

Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan Kiinteistöverolain mukaisesti prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2023 veroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11.2022. 

 

Lieksan kaupungin kunnallisveroprosentti vuonna 2022 on 21,00 ja vuoden 2023 kunnallisveroprosentti siis (21,00 - 12,64 =) 8,36

 

Lieksan kaupungin kiinteistöveroprosentit vuonna 2022 ovat:

 

Vero

Prosentti

Rajat

Yleinen kiinteistövero

1,00

0,93 - 2,00

Vakituinen asunto

0,43

0,41 - 1,00

Muu asuinrakennus

0,95

0,93 - 2,00

Voimalaitos

3,10

0,93 - 3,10

Rakentamaton rakennuspaikka

ei määrätty

2,00 - 6,00

Yleishyödyllinen yhteisö

ei määrätty

0,00 - 2,00

 

Niihin veronalaisiin kiinteistöihin, joille ei ole määrätty muuta kiinteistövero-prosenttia, sovelletaan yleistä kiinteistöveroa. 

 

Lieksan kaupungin vuoden 2022 veroprosenttien vertailu maakunnan kun-tien, kuntakokoluokan ja koko maan keskiarvoon on esitetty taulukossa alla.

 

Vero

Lieksa

P-K

10000-20000 asukkaan kunnat

Suomi

Kunnallisvero

21,00

20,76

20,72

20,01

Yleinen kiinteistövero

1,00

1,06

1,09

1,11

Vakituinen asunto

0,43

0,47

0,52

0,51

Muu asuinrakennus

0,95

1,06

1,16

1,21

  

Kaupunginhallituksen antama talousarvio-ohje 5.9.2022 § 277 on laadittu siitä lähtökohdasta, että kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2022.

 

Vuonna 2023 tilitetään vielä merkittävässä määrin myös vuonna 2022 maksuunpantuja veroja, mikä pitää vuoden 2023 verotulot tulevia vuosia korkeammalla tasolla. Tämän hetken arvioiden mukaan kaupungin taloustilanne myös vuonna 2023 on tasapainossa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2023 on 8,36 ja

- kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan vuonna 2023.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

- kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2023 on 8,36 ja

- kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan vuonna 2023.

 

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, p. 040 1044 001,

 sähköposti jarkko.maattanen(at)lieksa.fi