Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 330


5 Osavuosiraportti 2 2022

 

 

Osavuosiraportti 2/2022 talousarviomuutoksineen

 

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 330  

315/02.02.02.00.01/2022  

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja

 

Osavuosiraportissa tarkastellaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden tilannetta toisen vuosikolmanneksen jälkeen. Palvelualueet ja liikelaitokset on ohjeistettu käymään tulosyksiköt läpi ja arvioimaan realistisesti talousarvion toteutumista sekä siihen liittyviä riskejä. Tytäryhtiöt raportoivat oman toimintansa ja taloutensa tilanteen.

 

Kaupungin vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion toimintakate on -74,6 miljoonaa euroa ja ylijäämä 5,4 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintakate valtuuston kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana hyväksymien muutosten jälkeen on -75,04 miljoonaa euroa ja ylijäämä 5,1 miljoonaa euroa ennen toisessa osavuosiraportissa tehtäviä muutoksia.

 

Toisessa osavuosiraportissa esitetään talousarviomuutoksia lähes kaikkiin tulosyksiköihin. Suurinta yksittäistä määrärahalisäystä esitetään sosiaali- ja terveyspalveluihin. Siun sote -kuntayhtymä ennustaa kuluvan vuoden alijäämäkseen 32 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi keskusjärjestöt käyvät neuvotteluja palkkaharmonisoinnista, jonka kustannusvaikutukseksi on arvioitu 20 - 30 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän omistajakunnat ovat omistajaohjausneuvotteluissa antaneet valtuudet neuvotella palkkaharmonisoinnin toteuttamisesta siten, että se tapahtuisi takautuvasti vuoden 2021 kesästä lähtien ja sen maksimikustannus olisi 20 miljoonaa euroa. Neuvottelut jatkuvat edelleen, eikä palkkaharmonisoinnin lopullista kustannusvaikutusta pystytä arvioimaan. Osavuosiraportin esitys sote-määrärahan lisäyksestä, 4,3 miljoonaa euroa, on Lieksan kaupungin osuus alijäämästä, mikäli Siun soten tulosennuste toteutuu ja palkkaharmonisoinnin kustannus jää omistajaohjauksen määrittelemään summaan.

 

Kaupungin omien toimintojen yhteenlaskettu toimintakate heikkenee noin 270.000 euroa, mutta eri tulosyksiköissä on suuria muutoksia molempiin suuntiin. Hyvinvointipalveluiden kaikkiin suuriin tulosyksiköihin (perusopetus, varhaiskasvatus ja yläkoulu-lukio) esitetään lisämäärärahoja, jotka heikentävät kaupungin toimintakatetta. Myös toimitilojen ja vesihuollon kustannukset kasvavat mm. sähkön ja lämmön hinnannousun takia. Elinvoiman palvelualueen määrärahojen muutokset parantavat toimintakatetta. Osa muutoksista johtuu siitä, että kaikkea talousarviossa suunniteltua ei pystytä toteuttamaan. Määrärahoja pienennetään mm. siksi, että purettavaksi aiottua rapistunutta Pielisentie 1:n rakennuksen purkupäätöstä ei saatu lainvoimaiseksi, eikä purkaminen tapahdu ainakaan kuluvana vuonna. Myöskään kaikkia maankäytön ja rakennusvalvonnan ostopalveluina toteutettaviksi suunniteltuja toimenpiteitä ei saada toteutettua. Osa avustuksiin varatuista määrärahoista jää käyttämättä. Positiivisesta kehityksestä kertovat työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen, rakennusvalvonnan maksutulojen kasvu ja toteutuneet maakaupat, joiden myyntivoitot parantavat toimintakatetta. 

 

Yhteisöverotulot ovat kertyneet suotuisasti, ja verotuloarvioita voidaan nostaa. Osavuosiraportin talousarviomuutokset kokonaisuutena heikentävät kaupungin talousarvion tulosta 3,6 miljoonalla eurolla.

 

Kaupungin lainakanta vuoden 2021 lopussa oli 4,7 miljoonaa euroa. Elokuun loppuun mennessä lainoja on lyhennetty noin 1,3 miljoonalla eurolla. Talousarviomuutokset eivät aiheuta tarvetta nostaa lainaa vuonna 2022. Siun soten alijäämä ei sisälly kuluvan vuoden maksuosuuteen, vaan se jää maksettavaksi vuoden 2022 tilinpäätösten valmistuttua. Lainakanta vuoden lopussa on 3,3 miljoonaa euroa.

 

Talousarviomuutokset palvelualueittain ja tulosyksiköittäin on esitetty taulukoissa alla. Osavuosiraportin talousarviomuutokset on koottu esittelytekstin taulukkoon. Muutosten kokonaisvaikutus tilikauden tulokseen näkyy taulukon sarakkeessa Tulos. Lieksan kaupungin ennustettu tilikauden tulos osavuosiraportissa tehtävien talousarviomuutosten jälkeen on 1,46 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

 

Osavuosiraportti kokonaisuudessaan on liitteenä.

 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 toisen osavuosiraportin ja sen sisältämät talousarviomuutokset.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 toisen osavuosiraportin ja sen sisältämät talousarviomuutokset.

 

 Merkittiin, että Susanna Saastamoinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.42.

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, p. 040 1044 001,

 sähköposti jarkko.maattanen(at)lieksa.fi