Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 329


 

 

Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2024

 

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 329  

701/02.03.01.00.00/2023  

 

Valmistelija Talousjohtaja

 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

 

Vuoden 2024 veroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11.2023. Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on erittäin tärkeää, koska verovuoden verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marraskuun lopussa.

 

Tuloveroprosentti vuonna 2024

 

Verotusmenettelylain 91 §:n mukaan vuoden 2024 tuloveroprosentti ilmoitetaan 0,10 % - yksikön tarkkuudella. Kaikkien kuntien tuli ilmoittaa vuoden 2023 tuloveroprosentit prosentin sadasosan tarkkuudella. Näin ollen kaikkien kuntien tuloveroprosentit tulevat muuttumaan ainakin tämän muutoksen verran.

 

Lieksan kaupungin kunnallisveroprosentti vuonna 2023 on 8,36 %. Talousarviovuoden 2024 talousarvio-ohjeen raami on laskettu olettamalla, että kunnallisveroprosentti on vuonna 2024 8,4 %. Tämä on sama veroprosentti kuin vuonna 2023 (8,36 %), mutta koska vuoden 2024 veroprosentit ilmoitetaan 0,10 %-yksikön tarkkuudella, muodostuu veroprosentiksi 8,4 %.

 

 

Kiinteistöveroprosentit vuonna 2024

 

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Ilmoitus kiinteistöveroprosenteista tulee tehdä Verohallinnolle myös 17.11.2023 mennessä.

 

Kiinteistöverolain mahdollinen muutos 1.1.2024

 

Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen lakiesitys kiinteistöverolain muuttamisesta. Esitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen siitä, että verotuksen painopistettä tulisi siirtää voimakkaammin maapohjan verottamiseen. Esityksen mukaisesti maapohja eriytetään yleisestä kiinteistöverolajista siten, että siihen sovelletaan omaa veroprosentin vaihteluväliä. Yleisen veroprosentin vaihteluväli rakennusten osalta säilyy ennallaan 0,93-2,00, mutta maapohjan osalta vaihteluvälin alarajaksi määrättäisiin 1,30. Maapohjan kiinteistöveroprosentin yläraja säilyisi 2,00 prosentissa.

 

Kiinteistöverolain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024 eli se tulisi sovellettavaksi vuoden 2024 verotuksessa. Kuntien tulee valmistautua antamaan Verohallinnolle maapohjan vuoden 2024 kiinteistöveroprosentti 17.11.2023 mennessä. Vuoden 2024 veroprosenteista päätettäessä tulee esitetty uusi lainsäädäntö ottaa huomioon päättämällä ehdollisesti maapohjan verotuksen tasosta siinä tapauksessa, että 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohjan osalta sovelletaan vähintään 1,30 %:n tasoa.

 

Vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit

 

Vero

Prosentti

Rajat

Pakollisuus

Yleinen kiinteistövero

1,00

0,93-2,00

tulee määrätä

Vakituinen asunto

0,43

0,41-1,00

tulee määrätä

Muu asuinrakennus

0,95

0,93-2,00

tulee määrätä

Voimalaitos

3,10

0,93-3,10

voidaan määrätä

Rakentamaton rakennuspaikka

ei määrätty

2,00-6,00

voidaan määrätä

Yleishyödyllinen yhteisö

ei määrätty

0,00-2,00

voidaan määrätä

Yleinen maapohja

1,30

1,30-2,00

ehdollinen, lain voimaantulo

 

Niihin veronalaisiin kiinteistöihin, joille ei ole määrätty muuta kiinteistöveroprosenttia, sovelletaan yleistä kiinteistöveroa.

 

Lieksan kaupungin talousarvion laadintaohjeen 2024 verotulojen arvioinnissa ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöverolain muutosta. Muutoin kiinteistöverot on arvioitu olettamalla, että kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuoden 2024 osalta.

 

Veroprosenttien vertailutiedot

 

Lieksan kaupungin vuoden 2023 veroprosenttien vertailu Pohjois-Karjalan maakunnan, kuntakokoluokan ja koko maan keskiarvoon on esitetty alla olevassa taulukossa.

 

 

Vero

Lieksa

P-K

5000 - 10000 as.

10000-20000 as.

Suomi

Kunnallisvero

8,36

8,11

8,69

8,42

7,38

Yleinen kiinteistövero

1,00

1,06

1,09

1,12

1,12

Vakituinen asunto

0,43

0,47

0,51

0,52

0,50

Muu asuinrakennus

0,95

1,06

1,18

1,16

1,21

 

 

Vuoden 2023 aikana, varsinkin alkuvuodesta, on tilittynyt vielä merkittävä määrä vuonna 2022 maksuunpantuja veroja. Loppuvuotta kohden verotilitykset ovat tasaantuneet tasolle, joka vastaa uutta, sote-uudistuksen jälkeistä tasoa. Verotulojen kehitystä tulee seurata tarkoin. Painetta lähivuosina veroprosenttien nostoon voi mahdollisesti olla. Vuoden 2024 osalta näyttäisi vielä sieltä, että kaupungin talous on tasapainossa nykyisillä veroprosenteilla, mutta on syytä varautua siihen, että aiempaan tulostasoon ei enää päästä. Verojen lisäksi tähän vaikuttaa valtionosuuksien merkittävä lasku aiempaan verrattuna.

 

Esittelijä Vt. Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2024 on 8,4 %,

- kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan vuonna 2024 ja

- kiinteistöveroprosentti yleisen maapohjan osalta on 1,30 % 1.1.2024 lukien, jos lainvoimainen kiinteistöverolaki näin määrää.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

- kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2024 on 8,4 %,

- kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan vuonna 2024 ja

- kiinteistöveroprosentti yleisen maapohjan osalta on 1,30 % 1.1.2024 lukien, jos lainvoimainen kiinteistöverolaki näin määrää.

 

 

Lisätietoja Talousjohtaja Hannele Pöykkölä, p. 040 1044 020,

 sähköposti hannele.poykkola(at)lieksa.fi