<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-28.2.2023]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Lieksan Tukipiste ry:n avustushakemus]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Perusopetuksen palveluverkkouudistukseen liittyvä oppilas- ja huoltaja-arviointi Rantalan koulussa ja Keskuskoulussa]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Aamu- ja iltapäivätoiminnan raportointi syyslukukaudelta 2022]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Kuntalaisaloite harrastajien tasapuolisesta kohtelusta]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Kuntalaisaloite uimahallin pukukoppien lukoista]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2022 ja -suunnitelma 2023]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Nuorisotoimen ja Lieksan 4H-yhdistyksen välinen yhteistyösopimus 2023]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen kesäajan hyvitys 2023]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Varhaiskasvatuksen perhepäivähoitajavakanssien (2) muuttaminen kahdeksi vakinaiseksi varhaiskasvatuksen varahenkilövakanssiksi]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Vammaisneuvoston toimintasäännön hyväksyminen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Lieksan kaupungin vastaus Itä-Suomen hallinto-oikeuden lisäselvityspyyntöön koskien Hattusaaren rantaosayleiskaavasta tehtyä valitusta / dnro 1591/2022]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Lieksan kaupungin kaavoituskatsaus 2023]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Märäjälahden ranta-asemakaavan kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Pielisen-Karjalan ajoharjoitteluratasäätiön yhtiökokousedustajan evästäminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Eron myöntäminen Anneli Uurinmäelle varavaltuutetun tehtävästä]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Lieksan kaupungin lausunto KUDELMA Pohjois-Karjalan kulttuurin ja luovien alojen toimenpideohjelman luonnoksesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Kaupunginvaltuuston kokouksen 30.1.2023 päätösten täytäntöönpano]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Kaupunginhallitukselle tiedoksi]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Toimielinten pöytäkirjat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen lupajaosto 02.02.2023 / Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Haralan kallioalueelle kiinteistöille 422-431-6-37 ja 422-431-6-26]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen lupajaosto 02.02.2023 / Oikaisuvaatimus maisematyöluvasta LP-422-2022-00386 / kiinteistö 422-415-116-32]]>