Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/90

KUULUTUS

 17.06.2024

Kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin esitetyt muutokset hyväksytty

Joensuun alueellinen jätelautakunta on kokouksessaan 13.06.2024 § 15 hyväksynyt päivitetyt jätehuoltomääräykset, jätehuoltomääräysten perustelumuistion sekä jätehuoltomääräysten taajamakartan rajaukset.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 §:n nojalla. Nyt hyväksytyt muutokset jätehuoltomääräyksiin koskevat muun muassa biojätteen erilliskeräystä (8 ja 16 §:t), biojätteen kompostointia (18 §), vapaa-ajan asunnon jäteastian tyhjennysväliä (25 §), jätteen kuormaamisaikaa (31 §) ja saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon järjestämistä (luku 8). Lisäksi jätehuoltomääräyksiin ja perustelumuistioon on tehty joitakin teknisluonteisia korjauksia ja päivitetty niiden hyväksymistä ja voimaantuloa koskevat määrittelyt sekä siirtymäsäännökset.

Päivitetyt jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.8.2024 kuntalain 143 §:n mukaisesti mahdollisesta päätöstä koskevasta muutoksenhausta huolimatta. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. Päivitetyt jätehuoltomääräykset kumoavat voimaan tullessaan jätelautakunnan 15.12.2022 § 64 hyväksymät jätehuoltomääräykset.

Jätehuoltomääräykset perusteluineen ovat nähtävänä 17.6.-24.7.2024 Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa joensuu.fi/ajankohtaista-jatehuollossa.

Jätelautakunnan päätökseen määräysten hyväksymisestä voi tutustua kokouspöytäkirjassa. Kokouspöytäkirjan liitteenä on muutokset sisältävät versiot jätehuoltomääräyksistä ja niiden perustelumuistiosta. Lautakunnan päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta jätelain 137 §:n mukaisesti siten kuin kuntalaissa säädetään. Valitusaika on 24.7.2024 saakka ja muutoksenhakuohje on liitetty pöytäkirjaan.

Lisätietoja antaa: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, puh. 050 412 6945, anna.kettunen@joensuu.fi

Joensuun alueellinen jätelautakunta 17.6.2024

Julkaistu: 18.06.2024