Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 14.10.2021/Pykälä 111


 

 

Varhaiskasvatuksen tuntivarausten ja hyvitettävien ajanjaksojen muutokset

 

Hyvinvointilautakunta 14.10.2021 § 111  

197/02.05.00.00/2021  

 

Varhaiskasvatuksessa on ollut vuodesta 2005 alkaen tuntiperusteinen asiakasmaksujärjestelmä esiopetuksen leikkitoiminnassa. Vuodesta 2012 alkaen se laajennettiin koskemaan perhepäivähoitoa ja vuorohoitoa. Elokuussa 2013 tuntiperusteinen maksujärjestelmä tuli voimaan kaikissa varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa.

 

Vuosina 2005-2013 maksujärjestelmää kehitettäessä tavoitteina olivat:

-          lasten hoitoaikojen lyheneminen

-          perhepäivähoitajien työaikojen lyheneminen

-          vuorohoidon järjestelyt

-          varahoidon tarpeen väheneminen

-          asetuksen mukainen henkilökunta koko päivän

-          oikeudenmukainen maksujärjestelmä

-          lupaus vanhemmille: vähemmän käyttöä/pienempi maksu

 

Vuoden 2013 jälkeen varhaiskasvatus- ja asiakasmaksulait ovat muuttuneet moneen kertaan. Nykymuotoinen tuntiperusteinen maksujärjestelmä ei enää saavuta kaikilta osin sille aikoinaan asetettuja tavoitteita. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset ovat alentaneet asiakasmaksuja. Muutokset ovat osittain vaikuttaneet tuntiluokkien valintoihin ja kunnan omien maksualennusten merkitys on vähentynyt.

 

Tuntivarausluokkia on tällä hetkellä käytössä varhaiskasvatuksessa 13, esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 9 ja lisäksi 0-4 vuotiaille maksuton 80 h /kk. Tuntivarauksissa näkyy selkeitä keskittymiä niin varhaiskasvatuksessa kuin esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa tiettyihin tuntivarausluokkiin. Näiden todellisten varausten pohjalta on suunniteltu tuntivarausluokkien vähentäminen.

 

Varhaiskasvatuksen tuntivarausluokat 1.8.2022 alkaen:

 

Kaikille 80h /kk (ennakkoon sovitut kiinteät päivät) maksuton

110 h/kk (noin 5h /pv)    45 %

140 h/kk (noin 7h /pv)   60 %

160 h/kk (noin 8 h /pv)   70 % 

180 h/kk (noin 8,5h /pv)   75 %

181 h /kk tai enemmän   100 %

 

Tuntivarausluokan maksuprosentti lasketaan lapselle määritellystä kokoaikaisesta maksusta.

 

Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa tuntivarausluokat 1.8.2022 alkaen:

 

50 h /kk   15 % kokoaikaisesta maksusta

70 h /kk  25 %

90 h /kk  35 %

110 h /kk  45 %

130 h /kk  55 %

 

Perhepäivähoitoon on sijoitettu lapsia, joiden tuntivaraus on ollut 110 h /kk tai enemmän. Perhepäivähoidon alaraja nostetaan 1.8.2022 alkaen 140 h /kk, muutoksella turvataan perhepäivähoitajien täysityöaika.

 

Varhaiskasvatuksessa hyvitetään asiakasmaksuissa koulujen syys- ja talvilomaviikko sekä joulunaika, jos lapsi ei käytä varhaiskasvatusta ja poissaolosta ilmoitetaan ennakkoon. Kesäaikana on kolme hyvitysvaihtoehtoa. Jos lapsi ei käytä varhaiskasvatusta kesä- ja heinäkuussa tai heinä- ja elokuussa, niin jakso hyvitetään asiakasmaksussa. Lisäksi jos lapsi ei käytä varhaiskasvatusta touko-syyskuun välisenä aikana yhtäjaksoisesti 40 toimintapäivänä, tämä jakso hyvitetään. Varhaiskasvatuksen käyttö kesäaikana on lisääntynyt. Kahtena vuonna peräkkäin kaikki päiväkodit on pidetty lapsimäärästä johtuen avoinna. Hyvitysten käyttö on keskittynyt kesä-elokuun väliselle ajalle.

 

Uudet 1.1.2022 asiakasmaksuissa hyvitettävät jaksot ovat:

 

-  koulujen syyslomaviikko

-  joulunaika, joka määritellään vuosittain erikseen

-  koulujen talvilomaviikko

-  1.6-31.8 välille sijoittuva 40 toimintapäivän yhtäjaksoinen poissaolo

-  perhepäivähoitajan sairausloman ja tasoittumisvapaiden ajat

 

Muilta osin hyvinvointilautakunnan 8.4.2021 § 36 hyväksymät asiakasmaksujen perusteet säilyvät entisellään.

 

 

Valmistelija Varhaiskasvatuksen johtaja

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Lappalainen Riitta A

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen uudet tuntivarausluokat ja niihin perustuvat uudet maksuprosentit. Uudet tuntivarausluokat tulevat voimaan varhaiskasvatuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen sekä perhepäivähoidon osalta 1.8.2022 alkaen. Uudet asiakasmaksuissa hyvitettävät ajanjaksot tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.
Varhaiskasvatuksen johtaja Sirkka Helisten oli asiantuntijana paikalla mutta poistui keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

 

Ote 

Toimeenpano Varhaiskasvatus

Tiedoksi Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja

Ptk tark.