Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 250


 

 

Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 250 

  

 

Liperin kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnan hallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen. Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön 27 §:n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta tai päätöksen tekemisestä.

 

Seuraavat pöytäkirjat ja muistiot ilmoitetaan kunnanhallitukselle:

 

1. Liperin kirkonkylän koulun 3. työmaakokous 6.9.2021, pöytäkirja.

2. Liperin kirkonkylän koulun 4. työmaakokous 4.10.2021, pöytäkirja.

3. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän 2. työkokous 15.10.2021, muistio

4. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 21.10.2021, pöytäkirja.

5. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahallitus 25.10.2021, pöytäkirja.

6. Vammaisneuvosto 28.10.2021, pöytäkirja sekä toimintasuunnitelma.

7. Ylämyllyn teollisuusalueen kadun nro 4 Lastikujan kunnallistekniikan rakentaminen v. 2019 2-vuoden takuutarkastus 28.10.2021, pöytäkirja.

8. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 2.11.2021, pöytäkirja.

 

Seuraava asia ilmoitetaan kunnanhallitukselle:

 

1. Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden 14.10.2021 päätös 21/0305/2 (diaarinumero 02168/20/2207) kunnallisvali-tuksen tutkimatta jättämisestä Liperin kunnanhallituksen päätökseen 26.10.2020 § 169. Kuulutus on ollut nähtävillä kunnan verkkosivuilla sekä ilmoitustaululla päätös liitteenä 21.10.2021-23.11.2021 (kuulutuksen sekä päätöksen voi lukea painamalla tästä).

 

Yksihenkilöisten viranomaisten päätökset 01.10.2021-31.10.2021

 

Kunnanjohtaja

-henkilöstöpäätökset (populus) §:t 57-64

 

Talousjohtaja

-henkilöstöpäätökset (populus) §:t 146-176

-poistopäätös § 2

 

Hallintopäällikkö

-henkilöstöpäätökset (populus) §:t 92-113

 

Henkilöstöpäällikkö

-henkilöstöpäätökset (populus) §:t 196-227

-palkkio- tai lisäpäätös, virkasuhde § 3
-palkkio- tai lisäpäätös, työsuhde §:t 2-5

-työllistämisen kuntalisäpäätös §:t 18-19

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedokseen ja päättää, ettei niitä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ptk tark.