Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 252


 

 

Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2022

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 252  

601/02.03.01.00/2021  

 

Kuntalain 111 §:n (KL 410/2015) mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää samalla kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa. Vuoden 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään keskiviikkona 17.11.2021.

 

Liperissä vuonna 2021 voimassa oleva tuloveroprosentti on 21,50 %. Koko maan tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on 20,02 % ja aritmeettinen keskiarvo 20,98 %. Pohjois-Karjalassa vastaavat keskiarvot ovat 20,72 % ja 20,96 %. Kuntien vuoden 2021 tuloveroprosentit vaihtelevat 16,50 ja 23,50 välillä. Tuloveroprosentti määrätään neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

 

Liperissä vuonna 2021 voimassa olevat kiinteistöveroprosentit:

1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 %

2. Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50 %

3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 %

4. Rakentamattoman asuinpaikan kiinteistövero; ei käytössä

5. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero; ei erillistä %

6. Voimalaitosten kiinteistövero; 3,10 %

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti on Pohjois-Karjalassa keskimäärin 1,06 %,  vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,47 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,03 %.

 

Kiinteistöveroprosentit määrätään prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella Kiinteistöverolain mukaisissa vaihteluväleissä, jotka ovat vuodelle 2022:

1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00 %

2. Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41-1,00 %

3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00 %

4. Rakentamattoman asuinpaikan kiinteistövero, voidaan määrätä 2,00-6,00 %

 

 

Vuonna 2021 kiinteistöveron tuotto on noin 2,6 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotto vuonna 2021 on noin 39,1 miljoonaa euroa. Liperin kunnan tuloveroprosenttia on korotettu viimeksi vuonna 2013.

 

Liperin kuntastrategian mukaan veroprosenttien muutostarvetta tarkastellaan joka syksy talousarviovalmistelun yhteydessä.

 

Vuoden 2021 talousarvion arvioidaan muodostuvan hieman ylijäämäiseksi. Vuoden 2022 talousarviosta on puolestaan tulossa merkittävästi alijäämäinen ja samoin vuoden 2023 näkymä on alijäämäinen. Taseeseen on kuitenkin kertynyt ylijäämä noin viisi miljoonaa euroa, eikä kattamatonta alijäämää olisi muodostumassa nykyisillä veroprosenteilla vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Kunnat eivät poikkeuksellisesti päätä vuoden 2023 tuloveroprosentistaan, vaan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi säädetään lailla kunkin kunnan vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä samalla prosenttiyksikkömäärällä kaikissa kunnissa. Tämän hetkisten arvioiden mukaan kuntien vuoden 2022 tuloveroprosenteista vähennetään 12,39 prosenttiyksikköä. Lopullinen vähennys määräytyy vasta keväällä 2022.

 

Verotulojen kehityksen arvioiminen on ollut viime vuosina vaikeaa ja soteuudistuksen vaikutusten arviointi valtionosuuksiin riippuu useista oletuksista ja koko maan kehityksestä. Epävarmassa tilanteessa veroprosentteihin ei esitetä muutosta, vaikka seuraava päätös tuloveroprosentista tehdään poikkeuksellisesti vasta kahden vuoden päästä.

 

Valmistelija Talousjohtaja

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöveroprosentit ja tuloveroprosentti vuodelle 2022 vahvistetaan seuraavasti:

1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 %.
2. Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50 %
3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 %
4. Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
5. Tuloveroprosentti 21,50 %.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote valtuusto

Lisätietoja talousjohtaja, p. 050 4646663

Ptk tark.