Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 256


 

 

Aluevaalien vaaliviranomaiset vuoden 2022 vaaleissa

 

 

 

Kunnanhallitus 25.10.2021 § 236 

 

 

Vuoden 2022 Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.

 

Ennakkoäänestys järjestetään 12.-18.1.2022.

 

Kunnan keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2021-2025 valittu kunnan keskusvaalilautakunta. Liperin valtuuston päätöksellä 28.4.2014 § 15 Liperin kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen. Vaalilain 15 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotiäänestyksistä huolehtivat vaalitoimikunnat.

 

Korona tilanteen huomioiminen aluevaaleissa:

 

Vaikka tartuntatautiepidemia on kehittynyt myönteiseen suuntaan, niin kuntien on syytä varautua koronaan. Oikeusministeriön ohjeistusten mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa resursseja tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja äänestyslipun antoon, äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä turvavälien ohjaukseen.

 

Vastaavasti vaalipäivän äänestyksessä vaalilautakuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti viisijäsenisinä (vaikka päätösvaltaiseen kokoonpanoon riittääkin kolme jäsentä) ja tarvittaessa myös vaalilautakunnan varajäsenet voivat olla paikalla.

 

Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että laitos- ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita on riittävästi, vaalitoimikuntia voidaan nimetään tarvittaessa useampia kuin yksi. Kaikkia tehtäviä varten on syytä rekrytoida myös varahenkilöitä.

 

Vaalilautakunta:

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

 

Vaalilautakunnat toimittavat varsinaisen äänestyspäivän 23.1.2022 äänestykset Liperissä, Viinijärvellä ja Ylämyllyllä.

 

Kelpoisuus:

-          Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen 

-          Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.

-          Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas.

-          Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa "mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

Esteellisyys:

-          Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta:

-          vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.

-          vaalilautakunnassa nimetään aina yksi henkilö avustajaksi, hän ei osallistu vaalilautakunnan muihin tehtäviin.

 

Muuta: Vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.

 

Vaalitoimikunta:

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Vaalitoimikunta toimittaa 12. - 18.1.2022 ennakkoäänestykset laitoksissa ja kotiäänestyksissä.

 

Kelpoisuus:

-          Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen (KuntaL § 71).

-          Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.

-          Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas.

-          Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa "mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

 

Esteellisyys:

-          Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.

 

Muuta: Vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.

 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Tasa-arvolakia sovelletaan siten, että sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

 

Kokousmateriaalina kunnanhallitukselle jaetaan luettelo vuoden 2021 kuntavaalien vaalitoimikunnasta ja vaalilautakunnista.

 

Valmistelija Hallintopäällikkö

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan.

 

Päätös Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan seuraavassa kokouksessa.

 

Ote keskusvaalilautakunta

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 256  

472/00.00.00.06/2021  

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan.

 

Päätös Valittiin vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta.
Hyväksyttiin.

 

Ote keskusvaalilautakunta

Ptk tark.