Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 18 

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten avustusehdot

 

Elinympäristölautakunta 18.01.2022 § 12 

 

 

Liperin kunnassa on avustettu yksityistielain 1.1.2019 muutoksen jälkeen vuosittain yksityisteitä talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Liperin kunnassa on noin 730 kilometriä yksityisteitä ja avustettavia yksityisteitä noin 390 kilometriä tällä hetkellä. 1.1.2019 alkaen Maanmittauslaitos palvelee yksityistieasioissa, jotka aiemmin kuuluivat tielautakunnille.

 

Kunnat voivat halutessaan avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla. Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista ja avustuksen ehdoista. Voimassa olevan lain mukaan avustusten myöntäminen on kunnan vapaasti päätettävissä, eikä laissa ole säädetty avustuksen kohteista, myöntämisen perusteista, ehdoista tai valvonnasta vaan ne ovat kunnan päätettävissä.

 

Edellytyksenä avustuksen myöntämisellä tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

 

Yksityistielaissa on asetettu avustuskriteereihin, että kunnan on otettava huomioon avustuskriteereissään tiekuntien hallinnollisen tiedon ajantasaisuus yksityistierekisterissä sekä kannustamaan järjestäytyneisyyteen, jonka katsotaan olevan tärkeä elementti yksityisteihin liittyvässä tehokkaassa ja ammattimaisessa tienpidossa.

 

Tämän hetkisessä kunnanvaltuuston 25.2.2019 §:ssä 16 hyväksymässä yksityisteiden kunnossapitoavustusten avustusehdoissa on, että vuodesta 2020 alkaen kunnossapitoavustukset myönnetään ilman eri hakemista niille, jotka ovat vuonna 2019 saaneet myönteisen avustuspäätöksen ja joilla ei ole tullut muutoksia avustushakemuksiin. Uusien avustusta hakevien tiekuntien ja tiekuntien, joille on tullut muutoksia vuoden 2019 avustuksen myöntämisperusteisiin tulee tehdä uusi hakemus vuosittain.

 

Yksityistierekisterin tietojen ajantasaisuuden paikkaansa pitävyyden ilmoittaa tiekunta avustushakemuksessaan, ja kunta voi tarkistaa annettuja tietoja pistotarkastuksin. Yksityisteiden tielautakuntien tiedoissa on tapahtunut muutoksia vuosien aikana ja tällä hetkellä ei voi olla varma siitä ovatko kaikki tiedot ajantasalla. Tästä syystä käytäntöä on syytä muuttaa niin, että kunnossapitoavustushakemukset on haettava jatkossa vuosittain ajantasaisten tietojen varmistamiseksi. Tällöin myös varmistetaan, että tiekunta on pitänyt yksityistielain mukaiset kokoukset ja pysynyt järjestäytyneenä. Lisäksi myös varmistetaan se, että jokainen avustusta saava tiekunta on ilmoittanut tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen ylläpitämään yksityistierekisteriin sekä kansalliseen Väyläviraston ylläpitämään tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroadiin).

 

Kunnossapitoavustusten tarkempi hakuaika ilmoitetaan tarkemmin vuosittain kunnan verkkosivuilla, mutta pääasiassa hakuaika olisi 1.1 - 31.5 välisenä aikana vuosittain.

 

 

Vaikutusten arviointi Varmistetaan yksityistielaissa määritellyissä avustuskriteereissä mainittu tiekuntien hallinnollisen tiedon ajantasaisuus, sillä että yksityistien kunnossapitoavustusta on haettava vuosittain.

 

Valmistelija Hallintosihteeri

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaiset yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja jakoperusteet 1.1.2022 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote khall // valt

Toimeenpano elinympäristöpalvelut

Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533

 

Kunnanhallitus 24.01.2022 § 18  

31/02.05.01.02.01/2022  

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy elinympäristölautakunnan esityksen ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaiset yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja jakoperusteet 1.1.2022 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote Valtuusto

Toimeenpano Elinympäristöpalvelut

Lisätietoja Tekninen johtaja p. 050 467 3533

Ptk tark.