Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 11


 

 

Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä

 

Kunnanhallitus 24.01.2022 § 11 

  

 

Liperin kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnan hallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen. Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön 27 §:n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta tai päätöksen tekemisestä.

 

Seuraavat pöytäkirjat ja muistiot ilmoitetaan kunnanhallitukselle:

 

1. Liperin kirkonkylän koulun 5. työmaakokous 1.11.2021, pöytäkirja.

2. Liperin kirkonkylän koulun 6. työmaakokous 13.12.2021, pöytäkirja.

3. Elinympäristölautakunta 18.1.2022, pöytäkirja (linkki).

4. Elinympäristölautakunnan lupajaous 18.1.2022, pöytäkirja (linkki).

 

Seuraavat asiat ilmoitetaan kunnanhallitukselle:

 

1. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 5.1.2022 ilmoitus lomituskustannusten ja lomituksen hallintokustannusten ennakoiden määrästä vuodelle 2022.

2. Vaasan hallinto-oikeuden 8/2022 päätös Dnro 21406/2021, maa-aineslupa ja Ympäristölupa Peab Industri Oy, 426-412-9-101 ja 426-412-49-126, kuulutus (linkki).

3. Itä-Suomen hallinto-oikeuden hylkäävä päätös 48/2022 Dnro 20956/2021 kunnallisvalitukseen Kononovinharjun osayleis-kaavan muutoksesta ja laajennuksesta.

4. Kuntaliiton valtuuskunta toimikaudelle 2022-2025 on valittu (linkki).

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedokseen ja päättää, ettei niitä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ptk tark.