Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 13


 

 

Liperin kunnan tiedonhallintamalli

 

Kunnanhallitus 24.01.2022 § 13  

472/07.01.01.01/2020  

 

Julkisen hallinnon tiedonhallintalaissa (TihL 906/2019) on säädetty tiedonhallintayksikön (viranomaisen) velvollisuudeksi laatia ja ylläpitää tiedonhallintamallia. Tiedonhallintamalli on kuvaus viranomaisten tehtävien hoidossa toteutettavasta tiedonhallinnasta.

Tiedonhallintamalli auttaa viranomaisia
 

-          hallitsemaan ja suunnittelemaan tietopalveluja, asiankäsittelyä ja
tietoaineistoja

-          hallitsemaan ja hahmottamaan jatkuvasti lisääntyvää tietomäärää
ja tiedon elinkaarta

-          tiedonsaantia ja tiedon luovuttamista koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamista

-          rajoittamaan moninkertaista tiedonkeruuta ja karsimaan päällekkäisiä järjestelmiä

-          tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden parantamista muutostilanteissa

-          toiminnan tehostamista ja kehittämistä

-          tietoturvallisuuden ylläpitämistä

-          digitalisaation edistämistä ja siihen liittyvien riskien hallintaa

-          toimintaympäristön ja palveluprosessien perehdyttämistä työntekijöille

-          tietopalvelun toteuttamista kuntalaisille

-          kokonaiskuvan havainnollistamista johdolle


Tiedonhallintamallin laadinnasta ja päivittämisestä vastaa  Liperin kunta (tiedonhallintayksikkö) ja resurssoinnista palvelualueiden johto.

 

Tiedonhallintamalli liitteineen lähetetään kunnanhallitukselle oheismateriaalina.

 

Valmistelija Tiedonhallintasuunnittelija

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Liperin kunnan tiedonhallintamallin esitetyssä muodossa.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote arkistovastuuhenkilöt

Toimeenpano hallintopäällikkö, tiedonhallintasuunnittelija

Tiedoksi Liperin kunnan johtoryhmä/palvelualuejohtajat

Lisätietoja tiedonhallintasuunnittelija, puh. 040 6747642

Ptk tark.