Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 15 

 

Valtuustoaloite kunnan asettamien neuvostojen, työryhmien ja toimikuntien toiminnan avaamisesta ja raportoinnista

 

Kunnanhallitus 24.01.2022 § 15  

83/00.02.00.01/2021  

 

Valtuutetut Virpi Eronen, Anne Jetsonen, Emilia Kangaskolkka ja Marja Viitaniemi jättivät valtuuston kokouksessa 20.12.2021 valtuustoaloitteen kunnan asettamien neuvostojen, työryhmien ja toimikuntien toiminnan avaamisesta ja rapotoinnista.

 

Vaikuttamistoimielimet

 

Kuntalaissa (§ 26, 27, 28) on vaikuttamistoimielimiä koskevat säännökset. Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Ne eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä, eivätkä siten kunnan viranomaisia. Vaikuttamistoimielimille ei voida hallintosäännöllä antaa toimivaltaa tehdä hallintopäätöksiä. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa. Nuorisovaltuuston edustaja on nimetty Liperin hyvinvointilautakuntaan.

 

Liperin kunnassa toimii nuorisovaltuusto, lapsiparlamentti, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto ja mökkiläistoimikunta. Yhdistys ja järjestötoimintaa koordinoi järjestöfoorumi. Ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston, mökkiläistoimikunnan ja nuorisovaltuuston niihin esittämät jäsenet ja niiden valmistelemat toimintasäännöt vahvistaa kunnanhallitus. Vaikuttamistoimielimien kokousten muistiot löytyvät kunnan nettisivuilta Neuvostot ja toimikunnat -sivulta.

 

Työryhmät ja toimikunnat

 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa voi olla vapaamuotoisia apu- ja valmisteluelimiä, joilla ei ole muodollista toimielimen asemaa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset työryhmät, joilla ei ole kunnan hallintosäännössä määriteltyä toimivaltaa. Kuntalain mukaan valmisteluelimille ei voida siirtää toimivaltaa tehdä kuntalaisia koskevia päätöksiä eikä ylipäänsä oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Kunnanhallitus ja muukin toimielin voi lain nojalla nimetä toimikaudekseen toimikuntia ja työryhmiä. Jäsenet valitsee se toimielin, joka sen asettaa. Kunnanjohtaja voi myös hallintosäännön § 13 mukaan päättää työryhmien asettamisesta asioiden valmistelua tai tiettyä hanketta varten.

 

Hyvinvointityöryhmän (Siun soten paikallinen neuvottelukunta) tehtävät on määritelty kunnan hallintosäännön (2 luku Toimielinorganisaatio) pykälässä 7: "Hyvinvointityöryhmä toimii Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän paikallisena neuvottelukuntana. Hyvinvointityöryhmä yhteensovittaa kunnan ja Siun soten rajapintaan liittyviä toimintoja. Hyvinvointityöryhmä osallistuu laajan hyvinvointikertomuksen laadintaan ja seuraa sen tavoitteiden toteumista. Kunnanhallitus valitsee jäsenet toimikaudekseen Liperin kunnan hyvinvointityöryhmään. Puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja". Hyvinvointityöryhmä ei ole virallinen toimielin, joten sille ei määritellä toimivaltaa hallintosäännössä.

 

Kuntasuunnitteluryhmän tehtävänä on ennakoivasti yhteensovittaa maankäytön, elinkeinojen sekä peruspalveluiden toimintoja sekä antaa viranhaltijoille evästyksiä ja linjauksia erilaisten hankkeiden valmistelun aloittamiseksi tai evästyksiä jatkovalmisteluille. Taloudensuunnittelussa ennakoidaan ja priorisoidaan toimintoja talousraamin puitteissa. Kunnanhallitus nimeää kuntasuunnitteluryhmän toimikaudekseen.

 

Hyvinvointityöryhmän ja kuntasuunnitteluryhmän 1.1.2022 jälkeen pidettyjen kokousten muistiot tallennetaan Neuvostot ja toimikunnat -sivulle, jossa ovat näkyvissä myös kunnanhallituksen (KH 30.8.2021 § 192, 6.9.2021 § 203 ja 20.9.2021 § 216) vaikuttamistoimielimiin, toimikuntiin ja työryhmiin nimeämät jäsenet.

 

Valmistelija Hallintopäällikkö

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi edellä annetun selvityksen vastauksena 20.12.2021 jätettyyn valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote valtuustoaloitteen jättäjät

Ptk tark.