Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 17 

 

Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

 

Elinympäristölautakunta 14.12.2021 § 203 

 

 

OX2:n perustama hankeyhtiö Korpivaara Wind Oy jätti Liperin kunnalle 24.5.2021 hakemuksen osayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Liperin Korpivaaran alueella.

 

Liperin kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.6.2021 § 144 kaavoitushankkeen käynnistämisen ja kaavanlaatijana toimii Ramboll Finland Oy. Hanketoimijan ja kunnan välille on laadittu kaavoitussopimus.

 

Tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena tuulivoimayleiskaavana (MRL 44 §, 77a§ ja 77b§), jonka perusteella kunta voi myöntää suoraan rakennusluvat tuulivoimaloille. Samassa yhteydessä laaditaan hankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

 

Suunnittelualueen alustava pinta-ala on n. 1426,2 ha ja se on pääasiassa yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankkeen tavoitteena on osayleiskaava, joka mahdollistaa enintään yhdeksän (9), yksikkötehoiltaan noin 6-10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä korkean tuulivoimalan rakentamisen suunnittelualueelle. Hankkeen kokonaisteho on noin 60 MW.

 

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä, millä pyritään helpottamaan hankkeeseen osallistumista ja vuorovaikutusta. Menettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Korpivaara Wind Oy vastaa osayleiskaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatimisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

Kesän ja syksyn aikana 2021 konsultti on kartoittanut aluetta ja aloittanut laajamittaisten selvitysten laadinnan sekä vaikutusten arvioinnin alueesta. Linnustoon, eläimistöön, luontoon ja maisemaan liittyvä selvitystyö sekä mallintamistyö jatkuu kevään ja kesän 2022 aikana. Hanketoimija on pyytänyt Valtion teknilliseltä tutkimuslaitokselta (VTT) Puolustusvoimien vaatiman tutkavaikutusarvion, mutta se ei ole vielä valmistunut.

 

Hankkeesta on pidetty useita eri viranomaistahojen työ- ja viranomaisneuvotteluja syksyn 2021 aikana. Lisäksi hankkeelle on perustettu seurantaryhmä, johon ovat voineet ilmoittautua alueella toimivat seurat ja yhteisöt (mm. metsästysseurat, tiehoitokunnat, kyläyhdistys, maanomistajien edustajat, riistanhoitoyhdistys, MHY) ja maakunnalliset toimijat (mm. luonnonsuojeluliitto, lintutieteellinen yhdistys). Hanketoimija on järjestänyt maanomistajatilaisuuden ja MTK on ollut opastamassa maanomistajia maanvuokrasopimuksiin liityvissä asioissa.

 

Hankkeesta ja sen etenemisestä löytyy tietoa myös OX2:n omilta internet-sivuilta osoitteesta, https://www.ox2.com/fi/projects/korpivaara/ ja sivustolla voi liittyä myös hankkeen sähköpostilistalle.

 

Suunnittelutyö on edennyt siihen vaiheeseen, että Korpivaaran tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma voidaan asettaa nähtäville ja samalla kuulutetaan Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulosta.

 

 

Vaikutusten arviointi Pohjois-Karjalan ensimmäinen tuulivoimapuistohanke, jolla on toteutuessaan merkittävä energiantuotannollinen ja työllistävä vaikutus maakunnassa sekä kuntatalouden merkitys.

 

 Suunnittelussa tulee huomioida ihmisiin, eläimistöön, luontoon, vesistöihin ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Elinympäristölautakuntaa päättää esittää Liperin kunnanhallitukselle, että se kuuluttaa Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille ja asettaa samalla julkisesti nähtäville Korpivaaran tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote khall, kaavoitus- ja maankäyttö, Korpivaara Wind Oy, Ramboll Finland Oy

Lisätietoja Kaavoituspäällikkö p. 0400 125 152

 

Kunnanhallitus 20.12.2021 § 307 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus kuuluttaa Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille ja asettaa samalla julkisesti nähtäville Korpivaaran tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman.

 

ätös Kunnanhallitus päätti palauttaa asian elinympäristölautakuntaan. Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kokouksessa on ollut esteellisiä jäseniä.

 

Ote Kaavoitus- ja maankäyttö, Korpivaara Wind Oy, Ramboll Finland Oy

Lisätietoja Kaavoituspäällikkö p. 0400 125 152

 

 

Elinympäristölautakunta 18.01.2022 § 6 

 

 

Kunnanhallitus palautti päätöksellään 20.12.2021 § 307 asian käsittelyn takaisin elinympäristölautakunnalle, koska lautakunnan kokouksessa oli ollut esteellisiä jäseniä.

 

Asian käsittelyä voidaan jatkaa aiemmin tehdyn esittelyn pohjalta seuraavasti:

 

OX2:n perustama hankeyhtiö Korpivaara Wind Oy jätti Liperin kunnalle 24.5.2021 hakemuksen osayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Liperin Korpivaaran alueella.

 

Liperin kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.6.2021 § 144 kaavoitushankkeen käynnistämisen ja kaavanlaatijana toimii Ramboll Finland Oy. Hanketoimijan ja kunnan välille on laadittu kaavoitussopimus.

 

Tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena tuulivoimayleiskaavana (MRL 44 §, 77a§ ja 77b§), jonka perusteella kunta voi myöntää suoraan rakennusluvat tuulivoimaloille. Samassa yhteydessä laaditaan hankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

 

Suunnittelualueen alustava pinta-ala on n. 1426,2 ha ja se on pääasiassa yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankken tavoitteena on osayleiskaava, joka mahdollistaa enintään yhdeksän (9), yksikkötehoiltaan noin 6-10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä korkean tuulivoimalan rakentamisen suunnittelualueelle. Hankkeen kokonaisteho on noin 60 MW.

 

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä, millä pyritään helpottamaan hankkeeseen osallistumista ja vuorovaikutusta. Menettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Korpivaara Wind Oy vastaa osayleiskaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatimisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

Kesän ja syksyn aikana 2021 konsultti on kartoittanut aluetta ja aloittanut laajamittaisten selvitysten laadinnan sekä vaikutusten arvioinnin alueesta. Linnustoon, eläimistöön, luontoon ja maisemaan liittyvä selvitystyö sekä mallintamistyö jatkuu kevään ja kesän 2022 aikana. Hanketoimija on pyytänyt Valtion teknilliseltä tutkimuslaitokselta (VTT) Puolustusvoimien vaatiman tutkavaikutusarvion, mutta se ei ole vielä valmistunut.

 

Hankkeesta on pidetty useita eri viranomaistahojen työ- ja viranomaisneuvotteluja syksyn 2021 aikana. Lisäksi hankkeelle on perustettu seurantaryhmä, johon ovat voineet ilmoittautua alueella toimivat seurat ja yhteisöt (mm. metsästysseurat, tiehoitokunnat, kyläyhdistys, maanomistajien edustajat, riistanhoitoyhdistys, MHY) ja maakunnalliset toimijat (mm. luonnonsuojeluliitto, lintutieteellinen yhdistys). Hanketoimija on järjestänyt maanomistajatilaisuuden ja MTK on ollut opastamassa maanomistajia maanvuokrasopimuksiin liityvissä asioissa.

 

Hankkeesta ja sen etenemisestä löytyy tietoa myös OX2:n omilta internet-sivuilta osoitteesta, https://www.ox2.com/fi/projects/korpivaara/ ja sivustolla voi liittyä myös hankkeen sähköpostilistalle.

 

Suunnittelutyö on edennyt siihen vaiheeseen, että Korpivaaran tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma voidaan asettaa nähtäville ja samalla kuulutetaan Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulosta.Kunnanhallitus palautti asian käsittelyn elinympäristölautakunnalle, koska lautakunnan kokouksessa oli ollut läsnä esteellisiä henkilöitä.

 

Liite:

Liperin Korpivaaran tuulivoimapuiston OAS-YVA- suunnitelma

 

Oheismateriaali:

Kuntaliiton aineistoa esteellisyyden perusteista.

 

 

Vaikutusten arviointi Pohjois-Karjalan ensimmäinen tuulivoimapuistohanke, jolla on toteutuessaan merkittävä energiantuotannollinen ja työllistävä vaikutus maakunnassa sekä kuntatalouden merkitys.

 

 Suunnittelussa tulee huomioida ihmisiin, eläimistöön, luontoon, vesistöihin ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset.

 

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Puheenjohtaja Asmo Varis poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi ja päätöksenteon ajaksi (syy: intressijäävi).

 

Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Timo Flink.

 

Päätösehdotus Elinympäristölautakuntaa päättää esittää Liperin kunnanhallitukselle, että se kuuluttaa Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille ja asettaa samalla julkisesti nähtäville Korpivaaran tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman.

 

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote Kaavoitus- ja maankäyttö, Korpivaara Wind Oy, Ramboll Finland Oy

Toimeenpano Kaavoitus- ja maankäyttö

Tiedoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Lisätietoja Kaavoituspäällikkö p. 0400 125 152

 

Kunnanhallitus 24.01.2022 § 17  

402/10.02.02/2021  

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille ja asettaa samalla julkisesti nähtäville Korpivaaran tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote kaavoitus- ja maankäyttö, Korpivaara Wind Oy, Ramboll Finland Oy

Toimeenpano kaavoitus- ja maankäyttö

Tiedoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Lisätietoja kaavoituspäällikkö p. 0400 125 152

 

Ptk tark.