Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 12.05.2022/Pykälä 55


 

 

Vapaaoppilaspaikkojen myöntäminen Joensuun seudun kansalaisopistossa

 

Hyvinvointilautakunta 12.05.2022 § 55  

263/02.05.00.02/2022  

 

Joensuun seudun kansalaisopisto järjestää erilaisia lasten ja nuorten harrastuskursseja sekä taiteen perusopetusta. Kansalaisopisto järjestää taiteen perusopetusta kuvataiteessa (yleinen ja laaja oppimäärä), teatteritaiteessa (yleinen oppimäärä), sirkustaiteessa (yleinen oppimäärä), sekä sanataiteessa (yleinen oppimäärä). Vuosittain kansalaisopistossa on opiskellut noin 240 liperiläistä lasta ja nuorta.

 

Joensuun kaupungin kautta on tullut tieto lasten ja nuorten vapaaoppilaspaikoista. Joensuun seudun kansalaisopiston osalta vapaaoppilaspaikka-asiaa on valmisteltu ja käsitelty Joensuun kaupungin organisaatiossa vuoden 2021 aikana, ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta on kokouksessaan 23.03.2022 § 29 hyväksynyt vapaaoppilaspaikkakäytännön joensuulaisille lapsille. Vastaava päätös on tehty Outokummussa 12.4.2022 ja Kontiolahdella 27.4.2022.

 

Vapaaoppilaspaikan voi hakemuksesta myöntää kansalaisopiston rehtori. Vapaaoppilaspaikkoja voidaan myöntää myös liperiläisille lapsille ja nuorille sosiaalitoimen vähävaraisuus- ja varattomuuslausuntojen perusteella. Vapaaoppilaspaikka myönnetään lukuvuodeksi (syksy ja kevät) kerrallaan yhteen (1) opintoryhmään.

 

Toimintaohje vapaaoppilaspaikkahakemuksen tekemiseen ja lausunnon toimittamiseen löytyy kansalaisopiston verkkosivuilta.

 

Vapaaoppilaspaikkojen määrää ja kustannuksia tilastoidaan kansalaisopistolla vuositasolla. Joensuun kaupunki ei ole rajannut vapaaoppilaspaikkojen määrää vuosittain, vaan vapaaoppilaspaikka myönnetään kaikille opiskelijapaikan saaneille, jotka ovat saaneet sosiaalitoimen lausunnon vähävaraisuudesta tai varattomuudesta ja toimittavat vapaaoppilaspaikkahakemuksen määräaikaan mennessä. Vapaaoppilaspaikkojen toteuttamiseen varataan määrärahaa talousarviovalmistelun yhteydessä.

 

 

Vaikutusten arviointi Vapaaoppilaspaikkojen tarjoaminen parantaa lapsiperheiden tasa-arvoa ja mahdollistaa lasten ja nuorten harrastamisen varallisuudesta riippumatta. Vapaaoppilaspaikkojen määrän kehitystä sekä niistä syntyviä tulonmenetyksiä ja kustannuksia tarkastellaan vuosittain Joensuun kaupungin talousarvion laadinnan yhteydessä. On arvioitu, että vapaaoppilaspaikkoja voisi olla noin 8 %:lla oppilaista. Tämä tarkoittaisi noin kahtakymmentä liperiläistä lasta ja nuorta, jolloin kurssimaksuja jäisi saamatta noin 6 000 euroa. Kansalaisopiston talouteen varataan vuosittain tarvittavat määrärahat vapaaoppilaspaikkojen toteuttamiseen talousarvioneuvottelujen yhteydessä.

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Lappalainen Riitta A

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää, että vapaaoppilaspaikka Joensuun seudun kansalaisopiston järjestämään taiteen perusopetukseen voidaan hakemuksesta myöntää lukuvuodeksi kerrallaan liperiläiselle lapselle tai nuorelle, kun hakemuksen liitteenä on sosiaalitoimen lausunto hänen huoltajiensa vähävaraisuudesta tai varattomuudesta.

Joensuun seudun kansalaisopiston rehtori käsittelee hakemukset ja tekee päätökset vapaaoppilaspaikoista.

Vapaaoppilaspaikkakäytäntö tulee voimaan Joensuun seudun kansalaisopistossa lukuvuoden 2022-2023 alusta.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote Joensuun seudun kansalaisopisto

Tiedoksi Kunnanhallitus

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja p. 040 834 7185