Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinympäristölautakunta / lupajaos
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 35 

 

Ympäristönsuojelulain mukainen eläinsuojan ilmoituspäätös 2/2022

 

Elinympäristölautakunta / lupajaos 16.08.2022 § 35  

197/11.01.00.02/2022  

 

Maatalousyrittäjä on tehnyt ympäristönsuojelulain 115 a §:n perusteella ilmoituksen eläinsuojasta Liperin kunnan Komperon kylässä kiinteistöllä Lekkuva RN:o 14:32. Olemassa olevalle toiminnalle haetaan lainmukaista ilmoituspäätöstä määräaikaistarkastuskäynnin myötä. Tilalla on aikaisempi Liperin kunnan myöntämä ympäristölupa 4/2005. Tilalla on tapahtunut sukupolvenvaihdos vuonna 2017.

 

Tila jatkaa lypsylehmätoimintaansa. Ilmoituksen mukaan tulevien eläinpaikkoja on 50 lypsylehmälle, 15 hieholle (12-24 kk) ja 22 lehmävasikalle (6-12 kk). Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 3 mukaisilla eläinyksikkökertoimilla laskettuna eläinmäärä tuottaa 675 eläinyksikköä, mikä on kokoluokaltaan ilmoituksenvaraista toimintaa.

 

Tilalla on lannanlevitysalaa noin 99 ha, josta noin 93 ha on omistuksessa olevaa peltoa ja noin 6 ha vuokrattua peltoa. Pellot eivät sijaitse pohjavesialueella. Lannanlevitysala on riittävä tilan eläinmäärän nähden. Hakemuksen mukainen eläinmäärä tuottaa lantaa nitraattiasetuksen (1250/2014) mukaisilla lantakertoimilla laskettuna 1561 m3, josta laiduntamiskauden vähennys minimissään 90 päivän laiduntamisesta on hiehoille 32 m3 ja päivällä laiduntaville lypsylehmille 157 m3. Tilalla on kolme lietesäiliötä, joiden tilavuudet ovat 961 m3, 700 m3 ja 290 m3. Yhteenlaskettu lietesäiliötilavuus 1951 m3 on riittävä tilan eläinmäärään nähden. Sadevesiä avoimiin säiliöihin kertyy 164 m3. Eläinsuojan pesuvesiä, maitohuoneen jätevesiä tai puristenesteen määrää ei ole hakemuksessa eritelty.

 

Tila on liittynyt kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Puhtaat hulevedet johdetaan ojaa. Tilalla on kaksi lukittua polttoainesäiliötä, joiden tilavuudet ovat 2 m3 ja 3,5 m3. Tila on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon. Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaisiin keräyspisteisiin. Kuolleet eläimet noutaa Kuljetusliike Lauhaluoma.

Liite: ilmoituspäätös

 

 

Valmistelija Ympäristöavustaja

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Liperin kunnan elinympäristölautakunnan lupajaos myöntää maatalousyrittäjälle luvan eläinsuojan toimintaan liitteenä olevan ilmoituspäätöksen mukaisesti kiinteistöllä Lekkuva RN:o 14:32.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote Asianosainen

Tiedoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

Lisätietoja Ympäristöavustaja p. 050 525 9295