Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 176 

 

Tonttien myynti- ja vuokrahinnat sekä luovutusehdot / Kononovinharjun asemakaavan muutos ja laajennus

 

Elinympäristölautakunta 13.09.2022 § 157 

 

 

Liperin kunnan voimassa oleva tonttivaranto ja myynti- ja vuokrahinnat 2021 on hyväksytty maankäytön toteuttamisohjelman yhteydessä valtuustossa 25.1.2021 § 5.

 

Maankäytön toteuttamisohjelman aikataulutusta on muutettu kunnanhallituksen kokouksessa 20.12.2021 § 306 siten, että jatkossa maankäytön toteuttamisohjelma hyväksytään joka toinen vuosi ja seuraavan kerran ohjelma on hyväksynnässä vuonna 2023.

 

Maankäytön toteuttamisohjelmassa ei täten ole Kononovinharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tonttien myynti- ja vuokrahintoja. Kaava-alueen osalta on tarkoitus käynnistää tonttien ennakkomarkkinointi syksyn 2022 aikana ensimmäisen osa-alueen osalta.

 

Tonttien maapohjan myyntihinnaksi esitetään AO-tonteilla 13,00 €/m² ja AP-tonteilla 15,00 €/m² sekä AR-tonteilla 15,00 €/m²

 

Myyntitilanteessa ostajalta peritään maapohjan hinnan lisäksi puuston arvo sekä kaupanvahvistajan palkkio. Ostaja huolehtii tontin lohkomisesta.

 

Tontin vuokra määräytyy tarjotun kaup­pa­hin­nan perusteella siten että, vuosivuokran suuruus on ko. vuokratonteille 1/15 tontin maapohjan kauppahinnasta.

 

Kononovinharjun asemakaavan ja asemakaavan muutosalueen osalta on tarkoitus hyväksyä koko kaava-aluetta koskevat rakentamistapaohjeet sekä Myllykaivannontien ja Partiopolkun tonttien myynti- ja vuokrahinnat sekä tarjouskilpailun luovuttamisehdot. Ensimmäisessä tarjouskilpailuvaiheessa vaiheessa on tarkoitus luovuttaa kortteleiden 380, 381, 383 ja 384 tontit  (1. vaihe) ja toisessa vaiheessa kortteleiden 382, 385 ja 386 tontit (2. vaihe).

 

Vaikutusten arviointi Tontinluovutuksilla edistetään kuntastrategian tavoitteita.

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Kononovinharjun asemakaavan ja asemakaavan muutosalueen osalta Myllykaivannontien ja Partiopolkun rakentamistapaohjeet sekä tonttien myynti- ja vuokrahinnat ja valtuuttaa teknisen johtajan käynnistämään kaava-alueen tonttien ennakkomarkkinoinnin sekä tonttien tarjouskilpailun.

Elinympäristölautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Kononovinharjun asemakaavan ja asemakaavan muutosalueen kortteleiden 380 - 386 tarjouskilpailuista (osa-alueet 1 -2) ja luovuttamisehdoista päätetään seuraavaa:

- Tontit luovutetaan myymällä tai vuokraamalla tarjouskilpailun perusteella suurimman tarjotun kauppahinnan perusteella.
- Tontin vuokra määräytyy tarjotun kauppahinnan perusteella siten että, vuosivuokran suuruus on ko. vuokratonteille 1/15 tontin maapohjan kauppahinnasta. Vuokra-aika on 50 vuotta.
- Kukin hakija/ruokakunta voi tehdä tarjouksen kahdesta tontista, mutta vain yksi tontti luovutetaan.
- Tarjous on samalla varaus, josta peritään varausmaksu. Varausmaksu on 1000 € / tontti, joka tulee maksaa kunnan osoittamalle tilille kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun kunta on hyväksynyt tonttivarauksen. Va-rausmaksu laskutetaan varaajalta erikseen maankäyttötoimiston toimesta. Varausmaksu on oltava maksettuna ennen myynti- tai vuokrauspäätöstä.
- Varausmaksu hyvitetään ostajalle kauppahinnassa ja vuokraajalle en-simmäisen vuokran yhteydessä. Mikäli varaaja peruu varauksensa, kunta pitää maksetun varausmaksun.
- Myyntitilanteessa ostajalta peritään maapohjan hinnan lisäksi puuston arvo sekä kaupanvahvistajan palkkio. Ostaja huolehtii tontin lohkomisesta.
- Vuokratonteissa maapohjan perusvuokran lisäksi vuokraajalta peritään puuston arvo sekä lohkomiskustannukset.
- AO-tonttien luovutuksissa ja hakumenettelyssä suositaan ensisijaisesti tontin loppukäyttäjää (tuleva asukas on rakentaja tai rakennuttaja).
- Ammattirakentajat, jotka eivät ole saaneet viimeisen 5 vuoden aikana Liperin kunnalta tonttia, voivat jättää tarjouksia AP sekä AR korttelien lisäksi myös AO tonttien osalta.
- Mikäli johonkin tonttiin ei ole kohdistunut tarjouksia, sitä tarjotaan mahdolliselle ilman haluamaansa tarjouskilpailussa mukana ollutta tonttia jääneelle tarjoajalle tarjousten suuruusjärjestyksessä suurimmasta ilman tonttia jääneestä tarjouksesta alkaen. Tällöin tontin perusmaan hinta määräytyy tarjoushinnan perusteella.
- Mikäli samasta tontista tarjotaan samaa hintaa, niin tontin saaja ratkaistaan arvalla.
- Mikäli em. menettelyn jälkeen on vielä vapaita tarjouskilpailuun osallis-tuneita tontteja, jaetaan ne hakemusten perusteella tarjouskilpailun jälkeen pohjahinnan mukaisesti.
- Edellä mainittujen tontinluovutusehtojen lisäksi noudatetaan maankäytön toteuttamisohjelmassa 2021 määritettyjä muita ehtoja.
- Tekninen johtaja allekirjoittaa vuokrasopimukset ja kauppakirjat tämä päätös valtakirjanaan.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote khall // valt

Tiedoksi maankäyttö, elinympäristöpalvelut

Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533

 

Kunnanhallitus 19.09.2022 § 176  

225/02.05.00.00/2022  

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy elinympäristölautakunnan esityksen ja esittää  sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote valtuusto

Tiedoksi maankäyttö, elinympäristöpalvelut

Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533