Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 177


 

 

Keskustien kehittämishanke

 

Elinympäristölautakunta 13.09.2022 § 158 

 

 

Liperin kuntastrategian strategisena toimenpiteenä ja kunnanhallituksen 19.4.2021 § 101 erillisen päätöksen mukaisesti on käynnistetty Liperin kirkonkylän keskustavisiotyö, jonka yhtenä kehittämistoimenpiteenä ja kärkihankkeena on kehittää keskustan sydämessä sijaitsevaa liikenneturvallisuuden sekä liikkumisen kannalta huonokuntoista Keskustietä.

 

Keskustien kehittämishanke pohjautuu keskustavision lisäksi myös kunnanhallituksen 30.11.2021 § 282 hyväksymään Liperin pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämissuunnitelmaan 2040. Kunnanhallituksen hyväksymän päätöksen mukaisesti kunnan kestävän liikkumisen strategisena tavoitteena on kasvattaa jalankulun kulkumuoto-osuutta 23 prosenttiin ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta 13 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä. Keskustien uudistus on sisällytetty Kävelyn ja pyöräilyn investointisuunnitelmaan vuosille 2023-2024.

 

Liperin valtuuston 20.12.2021 § 84 hyväksymän talousarvion mukaisesti on Keskustien kehittämiselle osoitettu vuosille 2023 ja 2024 yhteensä 1,25 miljoonan euron alustavat määrärahat. Alustavien laskelmien mukaan Keskustien peruskorjaus välillä Liperintie ja Lukutuvantie sekä kevyemmät liiikenneturvallisuustoimenpiteet loppuosalla maksavat noin 1,0 milj €. Keskustien loppuosan laajempi peruskorjaus Lukutuvantiestä Käsämäntielle sekä Käsämäntien päässä olevan sillan peruskorjaus eivät sisälly tähän hintaan, koska niiei voida sisällyttää Traficomin avustushakemukseen.

 

Kunnan peruskorjaukseen piirissä olevalle infralle on järkevää hakea avustusta jos se on toiminnan ja tavoiteasettelun puolesta mahdollista. Kunnat eivät voi kuitenkaan saada normaalien kaava-alueiden katuverkkoon tai perusinfran sekä normaalin peruskorjauksen toimenpiteisiin yleensä avustuksia, sillä avustusten ehdot ovat yleensä erittäin tiukat. Kunnat voivat hakea Liikenne ja viestintäministeriön myöntämää Traficomin avustusta, jos niillä on vähintään kunnanhallituksen hyväksymä jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma/ohjelma. Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa myönnetään valtionavustusta kunnille hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita katuverkolla. Vuoden 2022 valtionavustushaku on auki 30.9.2022 asti. Vuoden 2022 hakukierroksella myönnetään avustusta noin 6 500 000 - 11 000 000 euroa.

 

Perusteluja avustushakemukseen:

-          Keskustien kehittämistavoitteet täyttävät Traficomin avustusehdot.

-          Liperin kunnalla on kunnanhallituksen hyväksymä pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämissuunnitelma 2040, joka on avustuksen ehto ja  jossa Keskustien uudistus on esitetty toteutettavaksi vuosien 2023-2024 aikana.

-          Hankkeella edistetään taajaman liikenneturvallisuutta ja liikenneyhteyksien sekä vetovoimaisen asuin-, palvelu- ja yrittäjyysympäristöjen kehittymistä.

-          Keskustien kehittämishanke toteuttaa Liperin kuntastrategian toimenpidettä osana laajempaa kirkonkylän keskustavisiotyö ja keskustan elinvoimaisuuden parantamista.

-          Hanke toteuttaa kunnanhallituksen hyväksymän päätöksen mukaisesti kunnan kestävän liikkumisen strategia tavoitteita, jossa on tavoitteena kasvattaa jalankulun kulkumuoto-osuutta 23 prosenttiin ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta 13 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä.

 

Liperin kunnahallituksen 22.11.2021 § 270 hyväksymän hankeohjeen mukaisesti päätös ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta tai osallistumisesta sellaisiin yhteishankkeisiin, joihin haetaan ulkopuolista rahoitusta, tulee tehdä ensisijaisesti ennen hakemuksen jättämistä.

 

Toimivalta hankeasioissa määräytyy kunnan hallintosäännön perusteella. Liperin hankeohjeen mukaisesti keskustien kehittämishankkeen osalla toimivalta kuuluu kunnanhallitukselle, joka päättää toimialaansa koskevista kehittämishankkeista, joissa kunnan omarahoitusosuus ylittää 60 000 €.

 

Vaikutusten arviointi Keskustien uudistamisella on mahdollista luoda alueesta valtakunnallisesti kiinnostava ja vetovoimainen sekä monipuolisten palvelujen kohtaamispaikka sekä katumiljöö, jossa on sujuva liikkua kaikilla liikkumismuodoilla, mutta eritysesti jalan ja pyörällä.

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että:
1) Keskustien kehittämishankkeelle haetaan kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman (Traficomin) vuoden 2022 valtion avustusta.
2) Keskustien rakentaminen toteutetaan talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteessa vuosina 2023-2024.
3) Rakentamiseen liittyvästä toteutussuunnittelusta ja urakkakilpailutuksesta tehdään erillispäätös avustuspäätöksen jälkeen.

Esittelijän muutettu päätösehdotus: Elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että:
1) Keskustien kehittämishankkeelle haetaan kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman (Traficomin) vuoden 2022 valtion avustusta.
2) Keskustien rakentaminen toteutetaan talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa.
3) Rakentamiseen liittyvästä toteutussuunnittelusta ja urakkakilpailutuksesta tehdään erillispäätös avustuspäätöksen jälkeen.

 

 Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

 

Ote khall

Toimeenpano elinympäristöpalvelut

Tiedoksi hankeasiantuntija

Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533

 

Kunnanhallitus 19.09.2022 § 177  

525/02.05.01.01/2022  

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy, että
1) Keskustien kehittämishankkeelle haetaan kävelyn ja pyöräilyn investoin-tiohjelman (Traficomin) vuoden 2022 valtion avustusta.
2) Keskustien rakentaminen toteutetaan talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa.
3) Rakentamiseen liittyvästä toteutussuunnittelusta ja urakkakilpailutuk-sesta tehdään erillispäätös avustuspäätöksen jälkeen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Toimeenpano elinympäristöpalvelut

Tiedoksi hankeasiantuntija, elinympäristöpalvelut

Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533