Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 178 

 

Liittyminen Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS)

 

Elinympäristölautakunta 13.09.2022 § 161 

 

Kunta-alan energiatehokkuussopimus on Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla vuosina 2017-2025. Liittyjät sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Sopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Sopimustoiminnalla saavutettavat energiansäästöt tukevat Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Ne helpottavat myös kansallisia tavoitteita uusiutuvan energian käytön lisäämisestä.

 

Liittyessään kunta asettaa 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen sopimuskaudelle 2017-2025. Lisäksi kunta raportoi vuosittain edellisen vuoden energiankäytöstä, energiankäyttöä tehostavista toimenpiteistä ja niiden energiansäästövaikutuksista energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään. Kunnan tulee myös laatia toimintasuunnitelma. Sopimus perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä se sisällä sanktioitavia velvoitteita. Sopimus sisältää vain kunnan hallinnassa olevan energiankäytön.

 

Energiankäytön tehostamisesta syntyvien päästövähennysten ja kustannussäästöjen ohella kunnan on mahdollista sopimukseen liittyneenä hakea valtion tukea energiakatselmuksiin ja energiatehokkuusinvestointeihin. KETS:iin liittyminen on yhtenä toimenpiteenä Liperin kunnan Kestävän kehityksen ohjelmassa 2022-2030 (Kunnanvaltuusto 30.5.2022 § 23).

 

Liperin kunta liittyi osaksi Hinku-verkostoa vuonna 2015 (Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke). Suomen ympäristökeskuksen Hinku-johtoryhmä tarkensi ja kiristi Hinku-kuntien kriteerejä 3.11.2021. Jos nykyinen Hinku-kunta ei ole vuoden 2022 loppuun mennessä liittynyt KETS:iin, kunta voidaan erottaa Hinku-verkostosta.

 

Liittyessään KETS:iin kunnan tulee varata riittävät resurssit liittymiseen tarvittavien energiatietojen keräämiseen, toimintasuunnitelman tekemiseen, vuosiraportoinnin suorittamiseen ja seurannan toteuttamiseen.

 

  Liitteet: Kunta-alan energiatehokkuussopimus
                                                               Liittymisdokumentti

 

Valmistelija Ympäristösuunnittelija

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että:
1. Liperin kunta liittyy Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025 ja varaa siihen riittävät resurssit.
2. Valtuuttaa teknisen johtajan täydentämään liittymisdokumentin ja liittymistiedot.
3. Valtuuttaa elinympäristöpalvelut valmistelemaan toimintasuunnitelman.
4. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote khall // valt

Lisätietoja Ympäristösuunnittelija p. 050 525 9295

 

Kunnanhallitus 19.09.2022 § 178  

520/00.04.00/2022  

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:
1. Liperin kunta liittyy Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025 ja varaa siihen riittävät resurssit.
2. Valtuuttaa teknisen johtajan täydentämään liittymisdokumentin ja liittymistiedot.
3. Valtuuttaa elinympäristöpalvelut valmistelemaan toimintasuunnitelman.
4. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote valtuusto

Lisätietoja ympäristösuunnittelija, p. 050 525 9295