Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 141


 

 

Lausuntopyyntö lomituspalveluiden henkilöstön siirtosopimusluonnoksesta

 

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29.08.2022 § 141  

673/01.05.00.00/2021  

 

Tohmajärven kunta on pyytänyt Liperin kunnan lausuntoa lomituspalveluiden henkilöstön siirtosopimusluonnoksesta 1.8.2022 lähetetyllä lausuntopyynnöllä. Liperin kunnan korjaukset, tarkennukset ja muutokset sopimusluonnokseen ovat seuraavat: 

 

Kohdassa kaksi, kappaleessa kaksi on mainittu sopimuksen luovuttavaksi osapuoleksi Nurmeksen kaupunki, "Sopimukseen on kirjattu periaatteet, joita noudatetaan Nurmeksen kaupungin maatalouslomituksen henkilöstön siirtyessä liikkeenluovutuksessa Tohmajärven kunnan palvelukseen.". Korjataan Liperin kunta.

 

Kohta kolme, kappale neljä poistetaan "Mikäli Tohmajärven palvelukseen siirtyneellä lomituspalvelun työntekijällä todetaan ennen siirtymistä ammattitauti tai ilmenee muu tapaturmavakuutuslain perusteella korvattava vahinkotapahtuma, joka on aiheutunut työntekijän työskennellessä Liperin kunnan palveluksessa ennen luovutuspäivää, tai mikäli joku siirtyvistä työntekijöistä Tohmajärven palveluksessa ollessaan jää työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeelle niin, että eläketapahtuman ajankohdaksi määritellään päivä, joka oli ennen luovutuspäivää, vastaa Liperin kunta osaltaan edellä mainituissa tapauksissa Tohmajärven kunnalle aiheutuvista kustannuksista, vaikka varsinainen päätös ammattitaudista, tapaturmavahingosta tai eläkkeestä on tehty luovutuspäivän jälkeen." Mela on toimeksiantosopimuksella velvollinen maksamaan maatalouslomittajien kustannukset. Liikeluovutuslain mukaisesti siirtyvien maatalouslomittajien kustannuksista vastaa Mela, joka on tehnyt toimeksiantosopimuksen Tohmajärven kunnan kanssa lomituspalvelujen järjestämisestä 1.1.2023. Liikeluovutuslain mukaisesti myös henkilöstöä koskevat vastuut ja velvollisuudet siirtyvät Tohmajärven kunnalle.

 

Kohta kolme, kappale kuusi "Liperin kunta antaa erikseen sovittavana ajankohtana Tohmajärvelle tiedot henkilöstön työsopimuksista, työsuhteen ehdoista, kertyneistä lomista ja maksamattomista lomarahoista, sekä tiedot myönnetyistä palkattomista vapaista ja muista mahdollisista vapaista tai lomista." korjataan Liperin kunta antaa tiedon työsopimuksista 31.12.2022 mennessä.

 

Kohdasta kolme, kappaleesta kuusi poistetaan: "Luettelo Liperin kunnan siirtyvästä henkilöstöstä on tämän sopimuksen liitteenä". Henkilöstön siirtosopimuksessa sovitaan siirtymiseen liittyvistä ehdoista, ei siirtyvästä henkilöstöstä.  Tohmajärven kunnan tulee osoittaa tietopyyntö Liperin kunnan kirjaamoon 30.11.2022 mennessä.

 

Lomituspalveluiden henkilöstöä koskevassa siirtosopimuksessa ei ole mainintaa lomapalkkavarauskustannusten kohdistumisesta. Liperin kunta ehdottaa, että Tohmajärven kunta vastaanottavana osapuolena tekee hakemuksen lomapalkkavarauskustannuksista suoraan maatalousyrittäjien eläkelaitokselle Melalle ja näin Liperin kunta ei ole vastuussa lomapalkkavarauskustannusten maksamisesta.

 

 

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö

 

Päätösehdotus Muutettu päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää yllä olevin korjauksin, tarkennuksin ja muutoksin hyväksyä lomituspalveluiden henkilöstön siirtosopimusluonnoksen. Lisätään kohtaan kolme, kappaleeseen kuusi: Liperin kunta luovuttaa tiedot myös henkilöstön työkykyneuvotteluista sekä tiedot mahdollisista työnjohdollisista toimista.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus

 

Ote Tohmajärven kunta

Lisätietoja henkilöstöpäällikkö puh. 040 167 6103