Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 236 

 

Liperin kunnan vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2025

 

Kunnanhallitus 12.12.2022 § 236  

29/02.02.00.01/2022  

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Liperin kunnan vuoden talousarvio 2023, taloussuunnitelma 2023-2025 ja investointiohjelma 2023-2027 ovat liitteenä.

 

Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 8.12.2022. Kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtajan esityksen kokouksessaan 12.12.2022. Talousarvion valtuustokäsittely on 19.12.2022.

 

Valmistelija Talousjohtaja

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2023 talousarvion, taloussuunnitelman 2023-2025 ja investointiohjelman 2023-2027 ja esittää ne valtuustolle hyväksyttäviksi.

 

Eero Reijonen poistui esteellisenä investointiohjelman 2023-2027 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (syy: intressijäävi).

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote valtuusto

Lisätietoja kunnanjohtaja, p. 0400 139 989, talousjohtaja, p. 050 464 6663