Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 90


1 Liite, kh 27.3.2023, Tilinpäätös 2022

Liperin kunnan vuoden 2022 tilinpäätös

 

 

Kunnanhallitus 27.03.2023 § 90 

19/02.02.02.01/2022      

 

Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (Kuntalaki § 115).

 

Liperin kunnan vuoden 2022 tilikauden alijäämäksi muodostuu poistoerojen tulouttamisen jälkeen 3 339 144,73 euroa. Tilikauden 2022 alijäämä sekä oman pääoman erää Edellisten tilikausien yli-/alijäämä oikaisemalla tehty vuoden 2021 palkkaharmonisaatiota koskevan pakollisen varauksen kirjaus huomioiden taseeseen kertynyt ylijäämä laskee 230 421,43 euroon. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden poikkeamat käsiteltiin kunnanhallituksessa 20.3.2023 (§ 85) ja käsitellään valtuustossa 27.3.2023 (§ 27).

 

Tilinpäätös on laadittu Siun sotelta 23.2.2023 saatujen ennakkotietojen mukaan. Ennakkotietoja on käsitelty kunnanhallituksessa 6.3.2023 (§ 65). Yhtymähallituksen allekirjoittamaa Siun soten tilinpäätöstä ei ollut käytettävissä Liperin kunnan tilinpäätöstä laadittaessa.

 

Voimaanpanolain mukaan Siun sote -kuntayhtymä siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1.1.2023. Mikäli voimaanpanolain tulkinnasta tai muista kuntayhtymän lakkaamiseen liittyvistä asioista saadaan uutta tietoa, kunnanhallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

 

Tilinpäätösdokumentti lähetettiin kokonaisuudessaan kunnanhallituksen jäsenille sähköpostilla 23.3.2023.

 

 

Vaikutusten arviointi Kuntalain mukainen vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely

 

Valmistelija Talousjohtaja

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen
2. esittää valtuustolle, että
- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 119 183,54 euroa
- kirjataan tilikauden alijäämä 3 339 144,73 euroa taseeseen oman pääoman tilikauden alijäämä(ylijäämä) -tilille
3. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
4. oikeuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa allekirjoituksen jälkeen teknisluontoiset korjaukset tilinpäätökseen ja liitetietoihin. Mahdollisista korjauksista pidetään luetteloa.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote tarkastuslautakunta, vastuunalainen tilintarkastaja

 

Lisätietoja talousjohtaja, p. 050 464 6663