Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 19


Ennakkoäänestysasiakirjojen alustava tarkastus

 

 

Keskusvaalilautakunta 14.11.2023 § 19 

244/00.00.00.04/2023      

 

Ennakkoäänestysaika tasavallan presidentinvaalissa 2024 on 17.1. - 23.1.2024 ja mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestysaika on 31.1. - 6.2.2024.

 

Kunnanhallitus on valinnut Liperin kunnan yleisiksi ennakkoäänestyspai-koiksi Liperin kirjaston, Viinijärven koulun ja Kauppakeskus Myllärin Ylämyllyllä (Kh 6.11.2023).

 

Erityisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi nimettiin Liperin terveyskeskuksen sairaala, tehostetun palveluasumisen yksiköt Iltarusko, Sarastus, Konttilanhovi ja Honkahovi, Honkalampi-keskus, Palvelutalo Neliapila, Jyrin hoivakoti, Perhekoti Ratilainen, Koivula-koti, Perhekoti Metka Paapola ja Pekan palvelukoti (Kh 12.10.2023).

 

Henkilöillä, joiden kyky liikkua tai toimia on niin rajoitettu, ettei hän pääse äänestys eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vai-keuksia, on mahdollisuus äänestää ennakolta kotonaan. Lisäksi koti-äänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

 

Kotiäänestyksen tahtovien on ilmoittauduttava ennakkoon kunnan

keskusvaalilautakunnalle presidentinvaalissa tiistaihin 16.1.2024 klo 16 mennessä ja mikäli presidentinvaalien toinen kierros tulee tiistaihin 30.1.2024 klo 16 mennessä.

 

Vaalitoimitsijat merkitsevät yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa äänes-täneet suoraan valtakunnalliseen äänioikeusrekisteriin. Laitos-, koti- ja ulkomailla äänestäneet merkitään äänioikeusrekisteriin keskusvaalilau-takunnassa. Käytännön työstä viimeksi mainituissa tapauksissa vastaa keskusvaalilautakunnan sihteeri.

 

Ennakkoäänestyksen tarkastuksessa lähetekuoret lajitellaan äänestys-alueittain, sen jälkeen lähetekuori avataan ja tarkastetaan sen sisällä olevat lähetekirje ja vaalikuori. Ne ennakkoäänestykset, joiden lähetekirjeessä ei ole kuittausmerkintää tallennetaan äänioikeusrekisteriin. Sen jälkeen hyväksytyt vaalikuoret erotetaan lähetekirjeestä, lasketaan hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain, merkitään lukumäärä pöytäkirjaan sekä tallennetaan määrät tuloslaskentajärjestelmään.

 

Sen jälkeen vaalikuoret pakataan äänestysalueittain jaoteltuna kestä-vään, sinetöityyn pakettiin toimitettavaksi vaalipiirilautakunnalle las-kentaa varten.

 

Ennakkoäänestysasiakirjat tarkistetaan ennakkoon siten, että sen suorittavat yhdessä keskusvaalilautakunnan edustajat, keskusvaalilautakunnan sihteeri ja sihteerin virastolta valitsemat toimistohenkilöt.

 

Kirjeäänestys

 

Kirjeäänestysasiakirjoja ei jaeta keskusvaalilautakunnalle, vaan suoraan

ulkomailla asuville kirjeäänestäjille. Keskusvaalilautakunta saa tarkastettavaksi kirjeäänestysasiakirjat, kun ne saapuvat keskusvaalilautakunnalle suoraan ulkomailta olevilta äänestäjiltä postitse tai kuriiripalvelun välityksellä.

 

Ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat on tarkastettava omina kokonaisuuksinaan. Tarkastuksen päätteeksi keskusvaalilauta-kunnalla on erikseen äänestysalueittain lajiteltuna ennakkoäänestyksen hyväksytyt (ruskeat) vaalikuoret ja -erikseen äänestysalueittain lajiteltu-na kirjeäänestyksen hyväksytyt (turkoosit) vaalikuoret.

 

Hyväksytyt kirjeäänestykset merkitään äänioikeusrekisteriin. Hyväksytyt

kirjeäänestyksen vaalikuoret avataan ja äänestyslippu leimataan (lippua ei saa avata) ja suljetaan leimattu lippu ennakkoäänestyksen ruskeaan vaalikuoreen.

 

Sen jälkeen lajitellaan vaalikuoret asianomaisen äänestysalueen hyväk-syttyjen ennakkoäänestyksen vaalikuorien joukkoon.

Keskusvaalilautakunnan on kiinnitettävä erityistä huomiota tarkastus-menettelyn turvallisuuteen ja luotettavuuteen.

 

Ennakkoäänestysasiakirjoja on tarkoituksenmukaista aloittaa tarkasta-maan ennakkoon jo hyvissä ajoin.  Presidentinvaalissa ennen perjantaita 26.1.2024 klo 19.00 mennessä ja mahdollisella toisella kierroksella 9.2.2024 klo 19.00 mennessä saapuneet ennakkoäänestykset on otettava huomioon. Sen jälkeen hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärät merkitään tuloslaskentajärjestelmään.

 

Valmistelija Hallintopäällikkö

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Presidentinvaalien 1. kierros:
Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastukset, keskusvaalilautakunta 19.1.2024, 22.1.2024 ja 25.1.2024, klo 12-16.
Presidentinvaalien 2. kierros:
Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastukset, keskusvaalilautakunta
2.2.2024, 5.2.2024, 8.2.2024, klo 12-16.
 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.