Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 26.01.2024/Pykälä 3


Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus

 

 

Keskusvaalilautakunta 26.01.2024 § 3 

244/00.00.00.04/2023      

 

Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää 28.1.2024 edeltävänä perjantaina 26.1.2024  ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä.

 

Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

 

Keskusvaalilautakunta päätti kokouksessaan 14.1.2023 § 19, että ennakkoäänestysasiakirjoja tarkastetaan 19.1.2024, 22.1.2024 ja 25.1.2024.

 

Kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan keskusvaalilautakunta lajittelee hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain ja laskee vaalikuorten lukumäärän äänestysalueittain. Tarkastuskokouksista laaditaan muistiot, jotka liitetään tähän pöytäkirjaan. Vaalikuoret ovat lähetekirjeistä erotettuina ja äänestysalueittain.

 

Vaalikuoret on säilytettävä äänestysalueittain jaoteltuina avaamattomina siihen saakka, kunnes ne toimitetaan vaalipiirilautakunnalle laskentaa varten. Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen päätyttyä keskusvaalilautakunnan on pakattava hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain kestävään päällykseen. Jokaiseen pakettiin on merkittävä vaalipiirilautakunnan osoite, vaalikuorten lukumäärä ja lähettävän keskusvaalilautakunnan nimi. Paketit sinetöidään.

 

Tarkastettaessa ennakkoäänestysasiakirjoja ennakkoäänestys on jätettävä huomioon ottamatta (VaaliL 63), jos:

 

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;

3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt;

4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus (VaaliL § 54).

 

Kirjeäänestys on VaaliL:n 63 §:n 1-3 momentissa tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos:

 

1) Kirjeäänestyksessä äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin kyseisen kunnan kohdalle;

2) Kirjeäänestyksen vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;

3) Kirjeäänestyksen lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt. Tätä kohtaa sovelletaan myös niihin tapauksiin, joissa lähetekuoresta ei löydy lähetekirjettä eli sitä ei ole. Äänestäjän oman allekirjoituksen puuttuminen kirjeäänestyksen lähetekirjeestä on merkittävä puutteellisuus ja aiheuttaa huomioon ottamatta jättämisen, koska kirjeitse äänestäjän on allekirjoituksellaan vakuutettava, että hän on äänestänyt vaalisalaisuutensa ja vaalivapautensa säilyttäen. Mikäli äänestyksessä on käytetty avustajaa, lähetekirje voi olla myös avustajan allekirjoittama.

4) Kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta.

5) Kirjeäänestyksen vaalikuori on sillä tavalla avonainen, että voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu jostain muusta kuin kuoren teknisestätoimimattomuudesta.

6) Kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat laissa säädetyt läsnäolleiden todistajien allekirjoitukset ja heitä koskevat tiedot.

 

Yksikin edellä mainituista perusteista riittää siihen, että kirjeäänestys jätetään huomioon ottamatta. Kun äänestys jätetään huomioon ottamatta, siitä tehdään merkintä keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan.

 

Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori on lähetekirjeineen ja kuorineen liitettävä pöytäkirjaan.

 

Savo-karjalan vaalipiirilautakunta on ohjeistanut, että Pohjois-Karjalankuntien keskusvaalilautakuntien edustajat toimittavat äänestysalueiden paketit vaalipiirilautakunnalle Joensuuhun.

 

Vaalipiirilautakunta ottaa paketit vastaan lauantaina 27.1.2024 klo 8.00 - 10.00 osoitteessa: Malmikatu 9, Joensuu. Yhteyshenkilönä on Sirkka Mulari (p. 050 3722 337).

 

Valmistelija Hallintopäällikkö

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta hyväksyy tarkastetut ennakkoäänestysasiakirjat. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja keskusvaalilautakunnan sihteerin sijainen toimittavat paketoidut ja sinetöidyt vaalikuoret lauantaina 27.1.2024 Savo-Karjalan vaalipiirilautakunnalle laskentaa varten.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ennakkoäänestysasiakirjoja tarkastettiin 19.1.2024, 22.1.2024, 25.1.2024 ja 26.1.2024. Valmistavista tarkastuksista laadittiin muistiot, jotka liitetään tähän pöytäkirjaan.

Äänestysalueilla oli vaalikuoria yhteensä 4526 kpl.

Hyväksyttyjä vaalikuoria oli äänestysalueittain seuraavasti:

001 Liperin kirkonkylä        1423 kpl
002 Ylämylly                         2157 kpl
003 Viinijärvi                          944 kpl 
yhteensä                               4524 kpl

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksessa todettiin, että 2 lähetelomakkeesta puuttui äänestäjän allekirjoitus, nämä jätettiin ottamatta huomioon.

 

Pöytäkirjaan liitetään:  Laskentalomake 1

  Tarkastusmuistiot

  Tilasto ennakkoon äänestäneistä.