Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 09.02.2024/Pykälä 6


Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus presidentinvaalit 2024, vaalien 2. kierros

 

 

Keskusvaalilautakunta 09.02.2024 § 6 

244/00.00.00.04/2023      

 

 Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää 11.2.2024 edeltävänä perjantaina 9.2.2024 ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä.

 

 Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta. Keskusvaalilautakunta päätti kokouksessaan 14.1.2023 § 19, että ennakkoäänestysasiakirjoja tarkastetaan 2.2.2024, 5.2.2024, 8.2.2024 ja 9.2.2024.

 

 Kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan keskusvaalilautakunta lajittelee hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain ja laskee vaalikuorten lukumäärän äänestysalueittain. Tarkastuskokouksista laaditaan muistiot, jotka liitetään tähän pöytäkirjaan. Vaalikuoret ovat lähetekirjeistä erotettuina ja äänestysalueittain.

 

 Vaalikuoret on säilytettävä äänestysalueittain jaoteltuina avaamattomina siihen saakka, kunnes ne toimitetaan vaalipiirilautakunnalle laskentaa varten. Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen päätyttyä keskusvaalilautakunnan on pakattava hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain kestävään päällykseen. Jokaiseen pakettiin on merkittävä vaalipiirilautakunnan osoite, vaalikuorten lukumäärä ja lähettävän keskusvaalilautakunnan nimi. Paketit sinetöidään.

 

 Tarkastettaessa ennakkoäänestysasiakirjoja ennakkoäänestys on jätettävä huomioonottamatta (VaaliL 63), jos:

 1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;

 2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;

 3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt;

 4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus (VaaliL § 54).

 

 Kirjeäänestys on VaaliL:n 63 §:n 1-3 momentissa tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos:1) Kirjeäänestyksessä äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin kyseisen kunnan kohdalle;

 2) Kirjeäänestyksen vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;

 3) Kirjeäänestyksen lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt. Tätä kohtaa sovelletaan myös niihin tapauksiin, joissa lähetekuoresta ei löydy lähetekirjettä eli sitä ei ole. Äänestäjän oman allekirjoituksen puuttuminen kirjeäänestyksen lähetekirjeestä on merkittävä puutteellisuus ja aiheuttaa huomioon ottamatta jättämisen, koska kirjeitse äänestäjän on allekirjoituksellaan vakuutettava, että hän on äänestänyt vaalisalaisuutensa ja vaalivapautensa säilyttäen. Mikäli äänestyksessä on käytetty avustajaa, lähetekirje voi olla myös avustajan allekirjoittama.

 4) Kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta.

 5) Kirjeäänestyksen vaalikuori on sillä tavalla avonainen, että voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu jostain muusta kuin kuoren teknisestätoimimattomuudesta.

 6) Kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat laissa säädetyt läsnäolleiden todistajien allekirjoitukset ja heitä koskevat tiedot. Yksikin edellä mainituista perusteista riittää siihen, että kirjeäänestys jätetään huomioon ottamatta. Kun äänestys jätetään huomioon ottamatta, siitä tehdään merkintä keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan. Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori on lähetekirjeineen ja kuorineen liitettävä pöytäkirjaan.

 

 Savo-Karjalan vaalipiirilautakunta on ohjeistanut, että Pohjois-Karjalan kuntien keskusvaalilautakuntien edustajat toimittavat äänestysalueiden paketit vaalipiirilautakunnalle Joensuuhun.

 

 Vaalipiirilautakunta ottaa paketit vastaan lauantaina 10.2.2024 klo 8.00 - 10.00 osoitteessa: Malmikatu 9, Joensuu. Yhteyshenkilönä on Sirkka Mulari (p. 050 3722 337).

 

Valmistelija Hallintopäällikkö

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta hyväksyy tarkastetut ennakkoäänestysasiakirjat.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja keskusvaalilautakunnan
sihteerin sijainen toimittavat paketoidut ja sinetöidyt vaalikuoret
lauantaina 10.2.2024 Savo-Karjalan vaalipiirilautakunnalle laskentaa
varten.

 

Päätös Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksessa todettiin, että keskusvaalilautakunnalle on saapunut 9.2.2024 klo 19:00 mennessä 4656 lähetekuorta sisältöineen, joista otettiin huomioon 4653 kpl.

Kirjeäänestyksen lähetekuoria saapui 2 kpl. Kirjeäänestyksen lähetekuorten määrä on huomioitu kokonaismäärässä.

Hyväksyttyjä vaalikuoria oli äänestysalueittain:

001 Liperin kirkonkylä: 1434 kpl
002 Ylämylly: 2292 kpl
003 Viinijärvi: 927 kpl

Ennakkoäänestysasiakirjoista huomioon ottamatta jätettiin 3 kappaletta lähetekirjeitä, joista puuttui äänestäjän allekirjoitus.

Äänioikeusjärjestelmään on rekisteröity 4653 ääntä, joten kaikki äänioikeusjärjestelmään rekisteröidyt äänet ovat saapuneet.

Pöytäkirjaan liitetään keskusvaalilautakunnan muistiot ennakkoäänten tarkastuksesta äänestysalueittain sekä huomioon ottamatta jätetyt ennakkoäänestysasiakirjat.