Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 9


Vuoden 2024 europarlamenttivaalien vaaliviranomaiset

 

 

Keskusvaalilautakunta 23.04.2024 § 9 

342/00.00.00.01/2023      

 

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien toimittamisesta kunnassa huolehtii keskusvaalilautakunta, jonka valtuusto on vuonna 2021 valinnut koko toimikaudekseen.

 

Keskusvaalilautakunnan keskeisimmät tehtävät europarlamenttivaaleissa ovat:

  • vastaa vaalien käytännön järjestelyistä ja muista tarvittavista toimenpiteistä huolehtiminen
  • vaaleista tiedottaminen kunnassa
  • ennakkoäänestysasiakirjojen ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastus vaalilain 63 ja 66 g §:n mukaisesti
  • hyväksyttyjen vaalikuorten toimittaminen vaalipiirilautakunnalle
  • vaalipäivän äänten alustavan laskennan tietojen välitys vaalitietojärjestelmän laskentajärjestelmään

 

Kunnanhallitus on valinnut (Kh 6.11.2023) vaalitoimikunnan ja kolme vaalilautakuntaa.

 

Vaalilain 16 §:n mukaan vaalilautakunnan tehtävänä on varsinaisen vaalipäivän äänestyksen järjestäminen äänestysalueessa ja alustava ääntenlaskenta äänestysalueessa ja äänten toimittaminen edelleen tarkastuslaskennan suorittavalle vaaliviranomaiselle.

 

Vaalilain 16 §:n mukaan vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksistä laitoksissa.

 

Vaalilain 17 §:n mukaan kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja puolestaan määrää sen, kuka kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista toimittaa kunkin yksittäisen kotiäänestyksen.

 

Vaalilain 17 §:n mukaan äänestyksen toimittamisesta yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa huolehtivat vaalitoimitsijat. Jokaisessa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Ennakkoäänestystä toimitettaessa on vähintään kahden vaalitoimitsijan oltava yhtä aikaa saapuvilla. Vaalitoimitsijat yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Oikeusministeriöltä tulleen ohjekirjeen mukaan kunta voi asettaa samat vaalitoimitsijat sekä presidentin- että europarlamenttivaaleihin.

 

Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenet ja varajäsenet sekä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat ovat tietoisia tehtävistään ja vastuistaan.

 

Valmistelija Hallintopäällikkö

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus  Keskusvaalilautakunta päättää, että vaalitoimikunnan kaksi jäsentä yhdessä hoitaa kotiäänestyksiä. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää kuka kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista toimittaa kunkin yksittäisen kotiäänestyksen.

Keskusvaalilautakunta päättää, että ennakkoäänestyksistä laitoksissa huolehtivalle vaalitoimikunnalle otetaan käyttöön mobiiliäänioikeuskysely vuoden 2024 EU-vaaleissa. Vaalitietojärjestelmän käyttäjäksi nimetään yksi vaalitoimikunnan jäsen, jotta hän voi esimerkiksi tarkastaa äänestäjän äänioikeuden ja äänioikeuskunnan.

Keskusvaalilautakunta määrää ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat. Ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille maksetaan KVTES:n mukainen palkka ennakkoäänestyksen ajalta. Keskusvaalilautakunnan sihteeri valtuutetaan allekirjoittamaan työsopimukset ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri järjestää vaaliviranomaisille tarvittavat koulutukset.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.