<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus, rakennusvalvonnan lupapäätökset 26.5.2023]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus, rakennusvalvonnan lupapäätökset 25.5.2023]]><![CDATA[Hakukuulutus, Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä 24.5.2023]]><![CDATA[Hakukuulutus, Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan viransijaisuudet]]><![CDATA[Saapunut kuulutus, Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaiheen vireilletulo ja OAS:n luonnos]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus, rakennusvalvonnan lupapäätökset 23.5.2023]]><![CDATA[Hakukuulutus, Vapaa-aikaohjaajan tehtävä 23.5.2023]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus, rakennusvalvonnan lupapäätökset 19.5.2023]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus, rakennusvalvonnan lupapäätökset 17.5.2023]]><![CDATA[Hakukuulutus, Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä 11.5.2023]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus poikkeamislupa 9-2023]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus poikkeamislupa 8-2023]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus poikkeamislupa 7-2023]]><![CDATA[Saapunut Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus, Vaasan hallinto-oikeuden 3.5.2023 päätös nro 592/2023, valitus vesitalous- ja käsittelymaksuasiassa, Ruoppauksen ja läjityksen pysyttäminen Oriveden Teronlahden ranta-alueella, Liperi]]><![CDATA[Saapunut kuulutus Elementis Minerals B.V. Branch Finland:n Horsmanahon ja Karnukan kaivosten laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Pohjois-Karjalan ELY-keskus]]><![CDATA[Kuulutus Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto ja ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville 12.4.- 31.5.2023]]><![CDATA[Saapunut ilmoitus kuulutuksesta, Hautalammen kaivoshanke, Pohjois-Karjalan ELY-keskus]]><![CDATA[Kuulutus 1.2.2023, Liperin kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2023]]>