<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus, rakennusvalvonnan lupapäätökset 16.5.2024]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus poikkeamispäätös 14-2024]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus poikkeamispäätös 13-2024]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus poikkeamispäätös 12-2024]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus, rakennusvalvonnan lupapäätökset 8.5.2024]]><![CDATA[Kuulutus europarlamenttivaaleista 2024]]><![CDATA[Kuulutus VT9 asemakaava Ylämylly, OAS nähtävillä 24.4. - 24.5.2024]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus, ympäristölupapäätös 1/2024, Savon Kuljetus Oy]]><![CDATA[Saapunut kuulutus, POKELY/ 1665/2023, Ehdotus Pohjois-Karjalan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu]]><![CDATA[Saapunut kuulutus, Kuuleminen vesihoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus]]>