<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Maaseutulautakunta 06.10.2023 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Maaseutulautakunta 06.10.2023 / Muut esille tulleet asiat]]><![CDATA[Maaseutulautakunta 06.10.2023 / Maaseutupalveluiden talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2024]]><![CDATA[Maaseutulautakunta 06.10.2023 / Maaseutupalveluiden vuoden 2023 talouskatsaus ja tilinpäätösennuste]]><![CDATA[Maaseutulautakunta 06.10.2023 / Tiedoksi annettavat asiat]]><![CDATA[Maaseutulautakunta 06.10.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Maaseutulautakunta 06.10.2023 / Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Valtuusto 25.09.2023 / Aloitteita ja kysymyksiä]]><![CDATA[Valtuusto 25.09.2023 / Talouskatsaus 2/2023]]><![CDATA[Valtuusto 25.09.2023 / Liperin kunnan hallintosäännön päivitys]]><![CDATA[Valtuusto 25.09.2023 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Valtuusto 25.09.2023 / Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Salassa pidettävän asian käsittely]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Liperin kunnan osallistuminen TNO Pohjois-Karjala-hankkeeseen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Liperin kunnan lausunto Etelä-Savon maakuntakaavan 4. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS)]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Lausuntopyyntö hallintopakkohakemuksesta, Heporanta 426-405-128-40]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Talouskatsaus 2/2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Vastine valtuustoaloitteeseen Liperin kunnan poliittisten luottamushenkilöiden häirintäyhdyshenkilön nimeämiseksi ja koulutuksen järjestämiseksi häirinnästä ja sen tunnistamisesta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Liperin kunnan hallintosäännön päivitys]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Vuoden 2024 talousarvion laadintaohje]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Liperin kunnan X-tilien (entinen Twitter) poistaminen käytöstä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Dynasty 10 asiankäsittelyjärjestelmän toimintatapaohje]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Joensuun seudullisen joukkoliikennejaoston lausuntopyyntö vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Liperin kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Ajankohtaiset ja ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.09.2023 / Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 18.09.2023 / Työhönvalmentajan (213036) tehtävän täyttöluvan myöntäminen]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 18.09.2023 / Työhönvalmentajan (213023) tehtävän täyttöluvan myöntäminen]]>