<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Takauspäätöksen 26.2.2024 tarkennus taattavan lainan viitekoron osalta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Lausunto koskien lausuntopyyntöä Jouhkimon tasoristeyksen säilyttämiseksi]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Välikankaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 2 hyväksyminen - osa 1]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Liperin kunnan vakuutusten kilpailutus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Kuntalaisen vaatimus tehdä tutkintapyyntö virkarikoksesta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Liperin vesiosuuskuntien ja -yhtymien yhdistämisselvitys ja ehdot kunnan vesihuoltolaitokseen liittymiseksi]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Pohjois-Karjalan maakunnan kuntien yhteiseen työllisyysalueen lautakuntaan]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Viinijärven koulun ehdotussuunnitelmien sekä kustannusarvion hyväksyminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Taloustilannekatsaus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Ajankohtaiset ja ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 22.04.2024 / Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Varhaiskasvatuksen esiopettajan (244052) tehtävän muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväksi ja täyttöluvan myöntäminen]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Varhaiskasvatuksen esiopettajan (244122) tehtävän muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan (244122) tehtäväksi ja täyttöluvan myöntäminen]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Varhaiskasvatuksen opettajan (244054) tehtävän täyttöluvan myöntäminen]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Varhaiskasvatuksen opettajan (244075) tehtävän täyttöluvan myöntäminen]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Vapaa-aikaohjaajan (246004) tehtävän täyttöluvan myöntäminen]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Vapaa-aikapalvelujen vapaa-aikaohjaaja/harrastekoordinaattorin (246020) vakanssin muuttaminen vapaa-aikaohjaajan (246020) vakanssiksi ja täyttöluvan myöntäminen]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Kartoittajan (254007) määräaikainen tehtävä]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Päiväkodin johtajan (244006) tehtävän täyttöluvan myöntäminen]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Henkilöstön palkitseminen vuoden 2023 onnistuneen talouden tasapainottamistyön johdosta]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Työturvallisuus- ja riskienhallintajärjestelmä WPron ja kemikaalijärjestelmän KemPro:n käyttöönotto]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Ohje työpaikkaohjaajan korvauksen määräytymisestä]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Liperin kunnan vakanssijärjestelmästä lakkautettavat vakanssit]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien seuranta Liperin kunnassa]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Tiedoksiasiat]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.04.2024 / Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus]]>