<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 07.12.2022 / Seuraava kokous]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 07.12.2022 / Tiedoksiasiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 07.12.2022 / Sidonnaisuuksien ilmoittaminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 07.12.2022 / Talouskatsaus ja talousarvio 2023]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 07.12.2022 / Liperin kunnan elinympäristölautakunnan ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 07.12.2022 / Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 07.12.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 07.12.2022 / Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Valtuusto 28.11.2022 / Aloitteita ja kysymyksiä]]><![CDATA[Valtuusto 28.11.2022 / Eronpyyntö luottamustehtävistä]]><![CDATA[Valtuusto 28.11.2022 / Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalojen osakkeiden ostaminen]]><![CDATA[Valtuusto 28.11.2022 / Yksityisteiden kunnossapitoavustusten avustusehdot]]><![CDATA[Valtuusto 28.11.2022 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Valtuusto 28.11.2022 / Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalojen osakkeiden ostaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Pärnävaaran rullahiihtoradan kunnostamishanke]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Eronpyyntö luottamustehtävistä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Nuorisovaltuuston vastuuhenkilön vaihdos]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Avustuksen hakeminen selvitystyöhön Kirkkolahden veden laadun parantamiseksi]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Elinkeino- ja yrityspalveluiden kasvupaketti -palvelusopimus (BJOE)]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Liperin vammaisneuvoston elinympäristölautakunnan edustajan varajäsenen nimeäminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Yksityisteiden kunnossapitoavustusten avustusehdot]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Lausunto veden johtamisesta Leinosen järvestä Pärnävaaran urheilukeskuksen lumetusjärjestelmään ja vedenottolaitteiden rakentamisesta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Talousarviovalmistelu 2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Pohjois-Karjalan Vaikuttamisen kärjet 2024]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Investointiohjelma 2023-2027]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Talousarviolaina 2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Siun soten alijäämän maksaminen kuntayhtymän siirtyessä hyvinvointialueelle]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Valtuuston kokouksen 31.10.2022 päätösten täytäntöönpano]]><![CDATA[Kunnanhallitus 21.11.2022 / Ajankohtaiset ja ilmoitusasiat]]>