<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Avustussäännön hyväksyminen hyvinvointipalvelujen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestöavustuksiin]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Toimenpiteet päiväkotien hygieniatason nostamiseksi]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Vastaus aluehallintoviraston selvityspyyntöön (9912/2021) varhaiskasvatuksen järjestämisestä]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Liperin kunnan liikkumisohjelman ja liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman laadinta]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Vapaa-aikapäällikön (146001) virkaan valinta]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2022]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Hyvinvointipalveluiden vuoden 2022 käyttötaloussuunnitelman hyväksyminen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Hyvinvointipalveluiden taloustilanne joulukuussa 2021]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Ajankohtaiset ja ilmoitusasiat]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 27.01.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Haja-asutusalueen vesi- ja viemärihuoltohankkeiden avustusehdot]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Yksityisteiden kunnossapitoavustusten avustusehdot]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Yhdistysten ja järjestöjen yhteistyösopimukset vuodelle 2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Valtuustoaloite kunnan asettamien neuvostojen, työryhmien ja toimikuntien toiminnan avaamisesta ja raportoinnista]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Vuoden 2022 valtionosuuspäätökset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Liperin kunnan tiedonhallintamalli]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Ajankohtaiset ja ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.01.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 21.01.2022 / Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 21.01.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 21.01.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Elinympäristölautakunta / lupajaos 18.01.2022 / Eräiden elinympäristölautakunnan lupajaoksen toimivaltaan kuuluvien asioiden siirtäminen viranhaltijoiden ratkaistavaksi]]><![CDATA[Elinympäristölautakunta / lupajaos 18.01.2022 / Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut -tulosalueen viranhaltijoiden väliaikainen tehtäväjärjestely]]><![CDATA[Elinympäristölautakunta / lupajaos 18.01.2022 / Nitraattiasetuksen mukaisten ilmoitusten vuosiyhteenveto 2021]]>