Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.12.2021/Pykälä 112


 

 

Kaupunginvaltuuston kokoukset vuonna 2022

 

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 297 

 

 

 

 

Hallintojohtaja: Kuntalain 94 §:ssä säädetään valtuuston kokoontumisesta: "Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

 

 Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

 Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat."

 

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. pitää valtuuston varsinaiset kokoukset vuonna 2022 kuukauden viimeisenä arkimaanantaina alkaen klo 18.30, paitsi kesäkuussa maanantaina 20.6.2022 ja joulukuussa maanantaina 19.12.2022 Hyvärilän Nuoriso- ja matkailukeskuksessa, ellei jonkun kokouksen osalta toisin määrätä,

2.  todeta, että heinäkuussa ei valtuusto kokoonnu, ellei erityistä syytä ilmene

3. todeta, että valtuuston puheenjohtajan ratkaisun pohjalta voidaan käsiteltävien asioiden määrän vähäisyyden ja kiireettömyyden vuoksi jättää joitakin varsinaisia kokouksia pitämättä, jolloin pitämättä jäävistä kokouksista ilmoitetaan valtuutetuille niin pian kuin mahdollista ja

4. pitää tarvittaessa erikseen määrättyinä ajankohtina ylimääräisiä kokouksia.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 22.12.2021 § 112  

459/00.02.00/2021  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.