Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 31.01.2022/Pykälä 3 

 

Bomba-Hyvärilä Masterplan II 2035

 

Kaavoitusjaosto 11.01.2022 § 4 

 

 

 

 

Kaupunginjohtaja: Bomba-Hyvärilä Masterplan II 2035 -hanke käynnistyi 1.2.2021. Työryhmä kokoontui 8 kertaa ja käytti työssään sihteerinä ja visualisoijana Seppo Väyrystä. Työryhmän puheenjohtajina vuorottelivat toimitusjohtaja Juha Kivelä PKO:sta ja Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi. Työryhmän työn takarajana oli 31.1.2022.

 

 Bomba-Hyvärilä Masterplan II 2035:n loppuraportti ja kartta ovat valmistuneet (liitteinä). Loppuraporttiin voidaan vielä tehdä tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia. Täydentävänä materiaalina voidaan käyttää Seppo Väyrysen diplomityötä.

 

 Masterplan II ulottuu vuoteen 2035 saakka, jolloin suunnittelualueen vuodepaikkamäärä olisi 1500 vuodetta. Tämä on kasvua nykytilanteeseen verrattuna 776 vuodepaikkaa, koska nykyinen majoituskapasiteetti on 724 vuodepaikkaa. Lisärakentamisen mitoitusta ja sijoittumista alueelle havainnollistetaan kartan avulla. Karttaan merkityt tummat rakennukset ovat uusia mahdollisia rakennuspaikkoja, joiden realisoituminen tapahtuu kaavoituksen kautta.

 

 Matkailun toimintaympäristö muuttuu nopeasti ilmastonmuutoksen takia. Tämä johtaa ympärivuotisen matkailun painopisteen kasvuun. Samalla luontomatkailun ja lähimatkailun painoarvo kasvavat.

 

 Nurmes ja Bomban matkailualue on ainutlaatuinen matkailukohde, joka tarjoaa koettavaa niin kaupunki- ja kulttuurimatkailijalle kuin myös luonto- ja elämysmatkailusta kiinnostuneille matkaajille.

 

 Masterplan II:n tärkein tavoite on riittävän suuren matkailuresortin aikaansaaminen alueelle. Tämä tapahtuu lisäämällä vuodekapasiteettia, lisäämällä alueen päivittäispalveluja ja kasvamalla kotimaisesta kansainväliseksi matkailuresortiksi. Ulkomaiset matkailijat erityisesti hakevat resort-ratkaisua.

 

 Masterplanissa kehittäminen ja toimenpiteet sekä oheispalvelujen kehittäminen on jaettu vyöhykkeisiin alkaen ydinvyöhykkeestä ja päätyen lähivyöhykkeen ja kaukovyöhykkeen kautta Pielisen altaaseen. Alueen saavutettavuuden parantamiseen suunnitelma ottaa myös kantaa. Lähivyöhykkeen asioissa on pohdittu paljon sisäisen liikenteen järjestämistä ja tuvallisuutta. Kaukovyöhykkeen asioiden kehittäminen vaatii suurempia hankkeita ja enemmän riskinottoa, mutta niihin sisältyy myös erittäin suuri kehittämispotentiaali. Suurimpana vyöhykkeenä nähdään Pielisen altaan matkailun kehittäminen esimerkkinä säännöllinen vesiliikenne Kolin ja Bomban välillä. Tässä masterplanissa vesielementti nähdään yhdistävänä tekijänä.

 

 Bomba-brändiä halutaan terävöittää. Suunnitelma ottaa kantaa markkinointiin ja matkailun tukipalveluihin, digitaalisuuteen, kansainvälisyyteen ja kulttuurimatkailuun. Bomba-brändistä tehdään järvi-Suomen merkittävin matkailubrändi.

 Masterplan ei esitä erillisiä kehittämisvaihtoehtoja, vaan työryhmä päätyi lopulta yhden synteesin esittämiseen, jonka nimenä on Resort Bomba 1500 (Synteesi). Synteesivaihtoehtoon päädyttiin siksi, että alueen kehittämisen kannalta ykkösasiaksi nostettiin matkailuresortin koon kasvattaminen.

 

 Masterplanissa esitetyn lisärakentamisen tyyliä havainnollistetaan Seppo Väyrysen diplomityöllä "Kestävän matkailualueen kehittäminen - case Lakeland Bomba". Diplomityö esittää Bomban ja Hyvärilän alueelle kestävää ja paikallisuutta korostavaa lisärakentamista, joka sopii sen luontomatkailua ja karjalaisuutta korostavaan imagoon.

 

 Työryhmä oli esityksissään yksimielinen.

 

Kaupunginjohtaja: Kaavoitusjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Bomba-Hyvärilä Masterplan II:n hyväksymistä Nurmeksen kaupunkia sitovana strategisena maankäytön asiakirjana.

 

Kaavoitusjaosto: Kaavoitusjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Bomba-Hyvärilä Masterplan II:n hyväksymistä Nurmeksen kaupunkia sitovana strategisena maankäytön asiakirjana. Kaavoitusjaosto myöntää kaupuginjohtajalle oikeuden tehdä pieniä teknisiä lisäyksiä loppuraporttiin.

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 16 

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle Bomba-Hyvärilä Masterplan II:n hyväksymistä Nurmeksen kaupunkia sitovana strategisena maankäytön asiakirjana.

 

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle Bomba-Hyvärilä Masterplan II:n hyväksymistä Nurmeksen kaupunkia ohjaavana strategisena maankäytön asiakirjana.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 31.01.2022 § 3  

9/10.00.00/2021  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttin.