Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 31.01.2022/Pykälä 4


 

 

Talousjohtajan viran täyttäminen

 

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 227 

 

 

 

Hallintojohtaja: Hallintosäännön 34 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

 

 Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus.

 

 Talousjohtajan virka on tullut avoimeksi 10.1.2021. Haettavana olleeseen virkaan valittu ja varalle valittu eivät ottaneet virkaa vastaan. Kaupunginvaltuusto siirsi 23.6.2021 56 §:ssä konsernijohtajan talousjohtajan avoimeen virkaan siihen saakka kunnes talousjohtajan virka täytetään.

 

 Kaupunginhallituksen tulee julistaa talousjohtajan virka uudestaan haettavaksi, koska tarpeelliset avoimet virat tulee täyttää. Viranhaltijalain 4 §:n 2 mukaan kyseessä on uusi hakumenettely, kun samaa avointa virkaa täytetään uudestaan peräkkäin; tällöin  hakuilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

 

 Päätökset viran haettavaksi julistamisesta, viran julistamisesta uudelleen haettavaksi sekä viran täyttämättä jättämisestä koskevat virantäytön valmistelua.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää julistaa Nurmeksen kaupungin talousjohtajan viran uudestaan haettavaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

 

Kaupunginhallitus: Merkitään pöytäkirjaan, että vt. talousjohtaja Kyösti Korhonen ilmoitti esteellisyydestään tämän asian käsittelyssä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 277 

 

 

Kaupunginjohtaja: Nurmeksen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.9.2021 julistaa Nurmeksen kaupungin talousjohtajan viran uudestaan haettavaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

 

 Nurmeksen kaupungin avoinna olevaan talousjohtajan virkaan saapui määräaikaan (8.11.2021) mennessä 4 hakemusta: oikeustieteen maisteri Maaninka Rauno Oulusta, hallintotieteiden maisteri Ovaskainen Salla Valtimolta, kauppatieteiden maisteri, ekonomi Ritvonen Antti Espoosta ja kauppatieteiden kandidaatti Wilska Heidi Milana Juuasta.

 

 Kaikki neljä hakijaa täyttävät tehtävän kelpoisuusvaatimukset ja ovat siten valittavissa haastatteluun.

 

 Viran uudelleen hakuilmoituksessa oli maininta siitä, että aiempia hakemuksia ei oteta huomioon, joten Viranhaltijalain 4 §:n 2 vaatimus toteutuu.

 

 Kuntarekry-ohjelman yhteenveto hakijoista on esitetty luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

 

 Hakijoiden ansiovertailu tehdään haastattelujen, ennakkotehtävien ja mahdollisten soveltuvuusarviointien jälkeen.

 

 Haastatteluja varten on perusteltua nimittää haastatteluryhmä. Haastatteluryhmä voi niin harkitessaan käyttää myös ennakkotehtäviä ja soveltuvuusarviointeja.

 

 Konsernijohtaja Kyösti Korhonen hoitaa kaupunginvaltuuston päätöksellä talousjohtajan virkaa siihen saakka, kunnes uusi talousjohtaja aloittaa tehtävässään.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää:

1. Valita talousjohtajan valinnan haastatteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, hallintojohtajan ja kaupunginjohtajan.

2. Kutsua haastatteluun kaikki neljä hakijaa: Maaninka Rauno, Ovaskainen Salla, Ritvonen Antti ja Wilska Heidi Milana.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 301 

 

 

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 15.11.2021 haastatteluryhmän talousjohtajan valintaa varten. Tuolloin haastatteluryhmään valittiin myös hallintojohtaja.

 

 Hallintojohtaja Riikka Boren on sittemmin esittänyt toivomuksensa kaupunginjohtajalle, ettei hänen tulisi olla haastatteluryhmässä. Pidän perusteltuna, että haastatteluryhmään valitaan hallintojohtajan tilalle toinen henkilö.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valita talousjohtajan valinnan haastatteluryhmään hallintojohtajan sijalle konsernijohtaja Kyösti Korhosen.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 17 

 

 

 

Kaupunginjohtaja: Haastatteluun valituille haastatteluryhmä lähetti kaksi ennakkotehtävää. Haastattelut pidettiin 15. ja 16.12.2021 fyysisesti Nurmeksessa. Haastattelujen yhteydessä hakijat esittelivät suullisen ennakkotehtävän 1 ja palauttivat kirjallisen ennakkotehtävän 2 jo ennen haastatteluja 13.12.2021 klo 16.00 mennessä.

 

 Haastatteluissa kysyttiin 20 ennalta valmisteltua kysymystä. Haastattelussa kysyttiin myös palkkatoivomus, mahdollinen ajankohta virassa aloittamiseen sekä suosittelija.

 

 Haastatteluryhmä päätti haastattelun jälkeen lähettää soveltuvuusarviointiin kolme hakijaa: Rauno Maaningan, Salla Ovaskaisen ja Heidi Wilskan. Soveltuvuusarvioinnin teki työpsykologi Miika-Markus Järvelä Psykoversum Oy.

 

 Haastatteluryhmä laati hakijoista valintamuistion, jossa kuvataan koko valintaprosessi ja hakijoiden vertailu eri osa-alueiden mukaan.

 

 Yhteenvetona haastatteluryhmä päätyi ansiovertailun, ennakkotehtävien, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin tehtyjen kokonaisarvion perusteella yksimielisesti asettamaan hakijat järjestykseen: 1. Salla Ovaskainen, 2. Heidi Wilska, 3. Rauno Maaninka ja 4. Antti Ritvonen.

 

 Talousjohtajan viran täytössä noudatetaan hakuilmoituksessa mainittua 6 kuukauden koeaikaa. Nurmeksen kaupungin talousjohtajan tehtävää hoitaa virkaa tekevänä konsernijohtaja Kyösti Korhonen.

 

 Oheisaineistona kirjaamossa on luettavissa arviointimappi, jossa on hakuilmoitus, hakemukset, ansiovertailu, ennakkotehtävien vastaukset, haastattelulomakkeet, soveltuvuusarvioinnit, valintamuistio ja muu oheisaineisto.

 

 Nurmeksen kaupungin hallintosäännön 35 §:n mukaan kaupunginvaltuusto ottaa kaupunginjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan, konsernijohtajan, hyvinvointijohtajan ja teknisen johtajan. Valtuusto päättää samalla kokonaispalkkauksesta.

 

 Vaalia koskevat määräykset ovat kuntalain 105 §:ssä. Vaali on kyseessä vasta, kun tehdään henkilön lopullinen valinta. Vaalissa ääniä voi antaa muillekin vaalikelpoisille kuin ehdotetuille ja kannatetuille. Vaalipäätös voi olla myös yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse lainkaan ryhtyä.

 

 

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää:
1. valita Nurmeksen kaupungin talousjohtajan virkaan HTM Salla Ovaskaisen
2. valita varalle Ktk Heidi Wilskan ja
3. määrätä talousjohtajan kokonaispalkaksi 5 750 euroa kuukaudessa.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin

Merkitään pöytäkirjaan, että vs. hallintojohtaja Salla Ovaskainen ilmoitti esteellisyydestään osallisuusjääviyden perusteella ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 31.01.2022 § 4  

359/01.01.01.01/2021  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että vs. hallintojohtaja Salla Ovaskainen ilmoitti esteellisyydestään osallisuusjääviyden perusteella ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.