Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 31.01.2022/Pykälä 6


NYP velkakirja 150 000 euroa

 

 

Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n laiteinvestointi

 

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 19 

 

 

 

 

Vt.talousjohtaja: Nurmeksen Yrityspalvelu Oy käynnistää uuden investoinnin keväällä 2022. Kyseessä on yhtiön omistamaan teollisuustoimitilaan tehtävä jäähdytykseen liittyvä laiteinvestointi sekä sitä koskevat muutostyöt. Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.1.2022, että se hakee Nurmeksen kaupunginhallitukselta hankkeeseen investointirahoitusta, jonka alustava kustannusarvio on 150 000 euroa.

 

 Yhtiö on käynyt neuvotteluja rahoitusehdoista Nurmeksen kaupungin vt.talousjohtajan kanssa ja Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus on esittänyt näiden neuvottelujen pohjalta rahoituksen ehdoiksi Nurmeksen kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 

 - 100 % tulevan investoinnin arvosta eli 150 000 € Nurmeksen kaupungin investointilaina yhtiölle

 

 Lisäksi Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus esittää lainan ehdoiksi, että vieraan pääoman ehtoisen lainan laina-aika olisi 12 vuotta ja lainan korko Euribor 12 kk + 1,5 % marginaali, negatiivinen Euribor = 0 %, ja että yhtiöllemyönnettäisiin yksi lyhennysvapaa vuosi investointilainalle.

 

 Lisäksi Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus esittää, että yhtiöllä olisi mahdollisuus lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun korontarkistuksen yhteydessä. Lainan vakuutena on yhtiön omaisuus.

 

 Kuntalain 129 § kuuluu: "Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä               tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään."

 

 Myönnettävään lainaan ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä, eikä laina vaaranna Nurmeksen kaupungin kykyä selvitä sille laissa säädetyistä tehtävistä. Lainantakauksena on Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n koko omaisuus, jonka tasearvo 31.12.2021 on 9,604 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiön tasearvo kasvaa toteutettavan investoinnin verran. Yhtiöllä on ennestään kaupungilta yhtiön perustamiseen myönnettyä velkakirjalainaa 6,0 miljoonaa euroa sekä pitkäaikaista investointilainaa 525 tuhatta euroa. Kaupungin myöntämää pääomalainaa on 1,5 miljoonaa euroa ja SVOP-sijoituksia 675 tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ole muuta ulkopuolista lainaa. Yhtiön osakepääoma on 440 tuhatta euroa.

 

 Nurmeksen kaupunki omistaa Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n 100 prosenttisesti, ja yhtiön toiminnan turvaamiseen tarvittava rahoitus on kaupungin vastuulla.

 

 Esitän, että valtuusto myöntää yhtiölle 150 000 euron investointilainan 12 vuodeksi lainan nostopäivästä, joka sovitaan yhtiön ja kaupungin kesken rahoitustarpeen ajankohdan tarkentuessa. Lainan vuosikorko on 12kk euribor + 1,5 prosenttiyksikön marginaali. Euriborin ollessa negatiivinen, korko on marginaalin suuruinen. Lisäksi esitän, että lainalle myönnetään yksi vuosi lyhennysvapaata sekä mahdollisuus lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun korontarkistuksen yhteydessä. Lainan takaisinmaksuaika 12 vuotta perustuu investoinnin taloudelliseen pitoaikaan.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:lle 150 000 euron investointilainan oheisen velkakirjan ehtojen mukaisesti sekä valtuuttaa talousjohtajan sopimaan lainan nostopäivän.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 31.01.2022 § 6  

25/02.05.03/2022  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutetut Kari Piironen, Mikko Jänönen ja Veijo Karppinen ilmoittivat esteellisyydestään NYP:n hallituksen jäsenyyden perusteella ja poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tämän pykälän ajaksi pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Pasi Korhonen ja Mikko Meriläinen.