Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 11 

 

Nurmeksen kaupungin puhtauspalvelujen ja ruokapalvelujen järjestäminen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen perustamisen yhteydessä

 

Kaupunginhallitus 21.02.2022 § 51 

 

 

 

 

Kaupunginjohtaja: Hyvinvointialueiden perustamisen voimaanpanolain 18 § mukaan liikkeen luovutuksella hyvinvointialueille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen henkilöstö, kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevat opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit sekä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tukitehtäviä muualla kunnan hallinnossa hoitava henkilöstö, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on sote- ja pelastustoimen tukitehtäviä.

 

 Tukipalveluiksi katsotaan tässä yhteydessä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimintaa tukevat tehtävät kuten esimerkiksi keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut tai kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja kuvantamispalvelut. Koska Siun soten perustamisvaiheessa sote- ja pelastustoimen tukitehtäviä hoitavaa henkilöstöä jäi omistajakuntien palvelukseen, tulee sote- ja pelastustoimen tukipalvelutehtäviä kunnissa tekevän henkilöstön asemaan soveltaa voimaanpanolain 18 § sääntelyä.

 

 Kuntien henkilöstön asemaan tulee vaikuttamaan kunnista hyvinvointialueelle mahdollisesti siirtyvät sote-tehtävät, joita voivat olla esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan tehtävät, sekä hyvinvointialueen tukipalvelujen järjestelyt. Kunnat myyvät sote- ja pelastustoimen tukipalveluja tällä hetkellä Siun sotelle sidosyksikköaseman mahdollistamana, mutta vastaavaa sidosyksikköasemaa ei hyvinvointialueen ja kuntien välillä ole. Näin ollen osana hyvinvointialueen valmistelua tulee tukipalvelut tarkastella kunnissa uudelleen, suurimpina kokonaisuuksina ruoka- ja puhtauspalvelujen tehtävät.

 

 Ruokapalvelupäällikkö, vt. hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja ovat käyneet neuvotteluita eri toimijoiden kanssa ja hahmotelleet useampia mahdollisia toimintamalleja Nurmeksen kaupungin ruokapalveluiden järjestämiseksi 1.1.2023 alkaen. Asiaa on käsitelty alustavasti myös yhteistyötoimikunnassa sekä henkilöstölle (puhtauspalvelut ja ruokapalvelut) 18.1.2022 järjestetyssä info-tilaisuudessa. Myös Nurmeksen kaupungin johtoryhmä on käsitellyt asiaa alustavasti vuoden 2021 lopulla.

 

 Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta (449/2007) mukaisesti yhteistyötoimikunta käsittelee Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelun tilannetta ja antaa lausuntonsa kaupunginhallitukselle koskien hyvinvointialueelle siirtyvän ruokapalveluhenkilöstön liikkeenluovutusta. Tämä lausunto tarvitaan erityisesti, koska siirto ei tapahdu automaattisesti voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti, ja koska valmistelussa on useita vaihtoehtoja.

 

 Puhtauspalveluhenkilöstön osalta voidaan todeta, että siirto tapahtuu automaattisesti voimaanpanolain 18 §.n mukaisesti.

 

 Kaupunginjohtajan laatimassa liitteessä 1 on kuvattu Nurmeksen kaupungin viisi vaihtoehtoa ruokapalvelujen järjestämiseksi uudelleen tässä tilanteessa.

 

 Liitteessä 2 on yhteistyötoimikunnan lausunto liikkeenluovutuksesta (kokous 17.2.2022).

 

 Ruokapalvelupäällikkö Maarit Hoffren on laatinut liikkeenluovutusta varten alustavan henkilölistan. Hän on myös tehnyt vertailua eri vaihtoehtojen osalta siitä, mikä olisi paras vaihtoehto Nurmeksen kaupungin omaksi valmistuskeittiöksi.

 

 Liitteessä 1 on kuvattu vaihtoehdot sekä niiden edut ja haitat. Vaihtoehdot on numeroitu esittelijän asettamaan suosituimmuusjärjestykseen 1-5.

 

 Pidän parhaimpana vaihtoehtoa nro 1, koska se on aktiivinen malli, joka parantaa oman keittiön käyttöastetta laskevan volyymin tilanteessa ja voi lisätä myös ruokapalvelujen työpaikkojen kokonaismäärää Nurmeksessa. Henkilöstön kannalta vaihtoehdossa on hyvää se, että ratkaisu syntyy hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta ja siten epätietoisuuden aika jää lyhyeksi.

 

 Tässä vaihtoehdossa Nurmeksen kaupungin omaksi valmistuskeittiöksi jää Valtimon koulun keittiö, johon tarvitaan lisäinvestointeja n. 80 000 eurolla. Kyrölän keittiö puolestaan vuokrataan Polkka Oy:lle. Henkilöstö jakautuu kahtia. Tässä vaihtoehdossa 10 htv siirtyy Polkka Oy:lle ja 12 htv jää Nurmeksen kaupungille.

 

 Ratkaisu Polkka Oy:n osakkuudesta voidaan tehdä myöhemmin vaihtoehtoon nro 1 liittyen. Osakkuudella on sekä etuja että haittoja. En pidä tässä vaiheessa perusteltuna valita sellaista vaihtoehtoa (nro 3), jossa tekisimme ruokapalvelujen osalta kokonaisulkoistuksen. Tämä vaihtoehto voi sisältää merkittäviä riskejä sekä ruoan hinnan että kotimaisuusasteen osalta.

 

 Palvelusopimuksen irtisanomista (vaihtoehto nro 2) en pidä hyvänä siitä syystä, että meillä Nurmeksessa on kuntaliitoksen jäljiltä runsaasti keittiökapasiteettia, jonka käyttöaste on kokonaisuudessaan nyt 80 %:n tasolla. Tähän vaihtoehtoon sisältyy myös elinkeinopoliittista riskiä.

 

 Vaihtoehto nro 4 ei olisi vastuullista työnantajan toimintaa, koska siinä nykyinen työnantaja (Nurmeksen kaupunki) ei pyrkisi oma-aloitteisesti ratkaisemaan tilannetta. Vaihtoehto nro 5 sisältäisi puolestaan merkittäviä yrittäjyysriskejä sekä volyymin pienuudesta johtuvaa tehottomuutta.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää:

1. Valita vaihtoehdon nro 1 "Keittiöjako ja osittainen liikkeenluovutus" jatkovalmistelun pohjaksi.

2. Esittää kaupunginvaltuustolle osittaisen liikkeenluovutuksen hyväksymistä Kyrölän keittiön osalta.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 28.02.2022 § 11  

421/01.01.00.01/2021  

 

 

 

 

 

  

 

Kaupunginvaltuusto: Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Jari Piirainen ilmoitti esteellisyydestään tämän asian käsittelyssä perhesuhteiden perusteella ja poistui kokoustilasta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.