Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 12


NYP velkakirja 450 000 euroa

 

 

Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n toimitilainvestoinnin lisärahoitus

 

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 18 

 

 

 

 

Vt. talousjohtaja: Nurmeksen Yrityspalvelu Oy käynnisti maaliskuussa 2021 ensimmäisen investointinsa kaupungilta yhtiölle 1.1.2021 siirtyneeseen teollisuustoimitilaan. Yhtiö haki kaupungilta investointiin 700 000 euron rahoitusta, jonka kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 25.03.2021 §20.

 

 Yhtiölle myönnetty 700 000 euron rahoitus on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi, koska alkuperäisessä kustannusarviossa ei ollut mukana IV-konehuoneen rakentamista, joka päätettiin toteuttaa vasta suunnittelun loppuvaiheessa. Rakentaminen olemassa olevaan konehuoneeseen ei ollut mahdollista. Lisäksi keväällä 2021 alkanut rakennusmateriaalien ja raaka-aineiden hintojen nousu on  nostanut kustannuksia merkittävästi. Kustannusarviota nostavat myös muutamat tehdyt lisätyöt. Investoinnin kustannusarvio on siten kasvanut 700 000 eurosta 1 150 000 euroon, ja lisärahoituksen tarve on 450 000 euroa.

 

 Rahoitusneuvottelut investoinnin lisärahoittamisesta on käyty yhtiön operatiivisen johtajan ja kaupungin vt. talousjohtajan kesken, minkä perusteella Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus on esittänyt rahoituksen ehdoiksi seuraavaa:

 

 100 % rahoitus tulevan investoinnin arvosta, eli 450 000 € Nurmeksen kaupungin investointilaina yhtiölle.

 

 Lisäksi Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus esittää lainan ehdoiksi, että vieraan pääoman ehtoisen lainan laina-aika olisi 18 vuotta ja lainan korko Euribor 12 kk + 1,5 % marginaali, negatiivinen Euribor = 0 %, ja että yhtiölle myönnettäisiin yksi lyhennysvapaa vuosi investointilainalle.

 

 Lisäksi Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus esittää, että yhtiöllä olisi mahdollisuus lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun korontarkistuksen yhteydessä.

 

 Yhtiön esittämät ehdot ovat samat kuin investointiin alun perin myönnetyllä velkakirjalainalla.

 

   Kuntalain 129 § kuuluu: "Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä               tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään."

 

 Myönnettävään lainaan ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä, eikä laina vaaranna Nurmeksen kaupungin kykyä selvitä sille laissa säädetyistä tehtävistä. Lainantakauksena on Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n koko omaisuus, jonka tasearvo 31.12.2021 on 9,6 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiön tasearvo kasvaa toteutettavan investoinnin verran. Yhtiöllä on ennestään kaupungilta yhtiön perustamiseen myönnettyä velkakirjalainaa 6,0 miljoonaa euroa sekä pitkäaikaista investointilainaa 525 tuhatta euroa. Kaupungin myöntämää pääomalainaa on 1,5 miljoonaa euroa ja SVOP-sijoituksia 675 tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ole muuta ulkopuolista lainaa. Yhtiön osakepääoma on 440 tuhatta euroa.

 

 Nurmeksen kaupunki omistaa Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n 100 prosenttisesti, ja yhtiön toiminnan turvaamiseen tarvittava rahoitus on kaupungin vastuulla.

 

 Esitän, että valtuusto myöntää yhtiölle 450 000 euron investointilainan 18 vuodeksi lainan nostopäivästä, joka sovitaan yhtiön ja kaupungin kesken rahoitustarpeen ajankohdan tarkentuessa. Lainan vuosikorko on 12kk euribor + 1,5 prosenttiyksikön marginaali. Euriborin ollessa negatiivinen, korko on marginaalin suuruinen. Lisäksi esitän, että lainalle myönnetään yksi vuosi lyhennysvapaata sekä mahdollisuus lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun korontarkistuksen yhteydessä. Lisärahoitus on välttämätön yhtiön ensimmäisen investoinnin saattamiseksi loppuun.

 

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:lle 450 000 euron investointilainan oheisen velkakirjan ehtojen mukaisesti sekä valtuuttaa talousjohtajan sopimaan lainan nostopäivän.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 31.01.2022 § 5 

 

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutetut Kari Piironen, Mikko Jänönen ja Veijo Karppinen ilmoittivat esteellisyydestään NYP:n hallituksen jäsenyyden perusteella ja poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tämän pykälän ajaksi pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Pasi Korhonen ja Mikko Meriläinen.

 

 

 

Kaupunginhallitus 21.02.2022 § 49 

 

 

 

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2022 todeta, että kaupunginvaltuuston 31.1.2022 pidetyn kokouksen päätös § 5 viedään uudelleen valtuuston käsiteltäväksi.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:lle 450 000 euron investointilainan oheisen velkakirjan ehtojen mukaisesti sekä valtuuttaa talousjohtajan sopimaan lainan nostopäivän. 

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 28.02.2022 § 12  

104/02.05.03/2021  

 

 

 

 

 

  

 

Kaupunginvaltuusto: Ehdotus hyväksyttiin.