Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 14


 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 14  

    

 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 80 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Nurmeksen kaupunginvaltuuston osalta säännös edellyttää 24 valtuutetun läsnäoloa.

 

 Kokouskutsu on

 

 - julkaistu kaupungin verkkosivuilla 24.3.2022

 - julkaistu Ylä-Karjalassa 24.3.2022

 - julkaistu luottamushenkilöiden verkkopalvelussa 24.3.2022

 

Puheenjohtaja: Kokous järjestetään kuntalain 98 §:ssä tarkoitettuna sähköisenä kokouksena. Osa kaupunginvaltuutetuista on läsnä kokouspaikalla ja osa läsnä etäyhteydellä.

 

 Osallistuminen sähköiseen kokoukseen on mahdollistettu yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 119 §:n mukaisesti luottamushenkilöiden verkkopalvelulla ja Teams-kokouksella.

 

 Nimenhuudossa oli läsnä 34 varsinaista ja 1 varavaltuutettua.

 

 Merkitään pöytäkirjaan, että etäyhteyden kautta osallistuvat valtuutetut pitivät kameran ja mikrofonin auki ilmoittaessaan läsnäolosta yhdenvertaisen näkö- ja ääniyhteyden varmistamiseksi.

 

 Puheenjohtaja totesi että paikalla olivat kaupunginjohtaja Asko Saatsi ja vt. hallintojohtaja Salla Ovaskainen. Läsnä oli myös toimistosihteeri Riina Halonen.

 

 Koska kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu kuntalaissa säädetyllä ja hallintosäännössä määrätyllä tavalla, sekä nimenhuudossa oli läsnä enemmän kuin kaksi kolmasosaa valtuutetuista, totean kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.