Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 16 

 

Uudistuva Nurmes - askeleen edellä/Nurmeksen kaupungin strategia 2022-2025

 

Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 47 

 

 

 

Kaupunginjohtaja: Nurmeksen kaupungille on nyt valmisteltu uusi strategia vuosille 2022-2025. Strategian nimi on "Uudistuva Nurmes - askeleen edellä". Strategia sisältää 12-sivuisen raportin (liite 1) sekä strategian visualisointikuvan (liite 2).

 

 Strategian nimi tarkoittaa sitä, että Nurmes uudistuu ja kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti niin, että on askeleen edellä yleistä kehitystä jatkuvassa muutoksessa. Nimi tunnustaa sen tosiasian, että Nurmeksen, Suomen ja koko Euroopan toimintaympäristö on jatkuvassa suuressa murroksessa.

 

 Strategiatyö käynnistämisen valmisteli Nurmeksen kaupungin johtoryhmä. Valmistelussa kiinnitettiin erityistä huomiota Nurmeksen kaupungin johtamisjärjestelmän kokonaistoimivuuteen, konsernirakenteeseen ja vielä nuoreen Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitokseen.

 

 Strategia laadittiin omin voimin viidessä eri työryhmässä kaupunginvaltuutettujen toimesta. Työryhmien nimet olivat: Konserni, Elinvoima, Sijainti, Imago ja Hyvinvointi. Kussakin työryhmässä oli sihteerinä virkamies. Kaupunginvaltuusto piti strategian laadinnan yhteydessä kolme valtuustoseminaaria. Strategiatyötä johti kaupunginjohtaja.

 

 Strategiatyöryhmät nimesi kaupunginjohtaja. Työryhmien kokoonpanot muodostettiin niin, että tukivat myös lautakuntien sekä konsernijohtamisen tulevaisuustyötä. Työryhmissä olivat edustettuina eri sukupuolet ja valtuustoryhmät.

 

 Strategian laadintaan osallistuivat myös kuntalaiset, nuoret ja yhteisöt kahdessa eri vaiheessa. Imago-työryhmä järjesti tulevaisuustyöpajoja ja strategian luonnoksen valmistuttua olisi tilaisuus antaa palautetta. Palautteita saatiin yhteensä 28 eri taholta. Palaute käsiteltiin kolmannessa valtuustoseminaarissa, jossa myös tehtiin viimeiset korjaukset strategiaan valtuustoryhmien esitysten pohjalta.

 

 Strategiassa esitetään toimenpiteet koko valtuustokaudelle puolen vuoden tarkkuudella. Toimenpiteet on esitetty ja ne vastuutetaan sektoreittain, jolloin ne ovat helppo kytkeä Targetor-ohjelman kautta sekä talousarvioon että tilinpäätökseen. Sektorit esitetään värein ja niiden nimet ovat samat kuin työryhmien nimet. Sektoreiden vastuutahoja ovat kaupungin kolme toimialaa sekä konserniyhtiöt.

 

 Strategia sisältää myös mission (perustehtävän), vision ja arvot. Strategiassa on myös esitetty läpileikkaavat toimintatavat koko valtuustokaudelle: Avoin Nurmes, Turvallinen Nurmes ja Ympäristövastuullinen Nurmes. Läpileikkaavat toimintatavat otetaan huomioon kaikissa toimielimissä koko valtuustokauden työskentelyn ajan.

 

 Nurmeksen visio on: "Nurmes on elinvoimainen, luonnonläheinen ja turvallinen paikka elää. Teemme tulevaisuutemme yhdessä." Tämän vision haasteellisuus tulee siitä, että toimintaympäristössä tapahtuu suuria muutoksia.

 

 Strategian ja suunnitelmien hierarkiaa on myös täsmennetty. Nurmeksen kaupungilla on vain yksi strategia ja kaikki muut dokumentit ovat suunnitelmia tai toimenpideohjelmia. Tärkein uusi strategiaan kytkeytyvä suunnitelma on hyvinvointisuunnitelma.

 

 Strategiassa on välitarkastelu elokuussa 2023. Vuoden 2022 lopussa on hallinnollinen välitarkastelu ja hallintosäännön päivitys, johtuen yhteistyötahojen muutoksista (mm. hyvinvointialueen aloittaminen vuoden 2023 alussa, Pohjois-Karjalan lomituspalvelualueen aloittaminen vuoden 2023 alussa ja Te-palvelujen siirtyminen kunnille vuoden 2024 alussa).

 

 Nurmeksen kaupunginvaltuuston kolmas strategiaseminaari totesi kokouksensa lopussa illalla 15.3.2022, että strategiatyö on valmis ja se voidaan viedä kaupunginhallitukselle ja sieltä edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää Nurmeksen kaupunginvaltuustolle "Uudistuva Nurmes - askeleen edellä" Nurmeksen kaupungin strategian 2022-2025 hyväksymistä.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Jaana Meriläinen saapui kokoukseen kello 18.11.

 

 

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 16  

101/00.01.02.00/2022  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.