Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 6


 

 

Etätyösopimusten hyväksyminen

 

Henkilöstöjaosto 23.05.2022 § 6  

445/01.01.03.01/2021  

 

 

 

Vs. hallintojohtaja: Etätyö on joustava työn organisoinnin muoto. Työmarkkinajärjestöjen ohjeistuksen mukaan etätyön keskeisiin tunnusmerkkeihin kuuluu se, että, työ, jota voitaisiin tehdä työnantajan tiloissa, tehdään säännöllisesti varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Etätyö on vapaaehtoista sekä työntekijälle että työnantajalle. Työnantajan ja työntekijän on aina sovittava etätyön tekemisestä.

 

 Henkilöstöjaosto hyväksyi 11.10.2021 §:ssä 25 periaatteet etätyön tekemisestä Nurmeksen kaupungissa.

 

 Etätyön tavoitteena on lisätä työn tehokkuutta, tuottavuutta ja joustavuutta sekä helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Lisäksi etätyön tavoitteena on tukea työntekijöiden työtyytyväisyyttä, työmotivaatiota ja työssä jaksamista.

 

 Etätyötä tekevän työntekijän tulee olla tavoitettavissa normaalina työaikana puhelimitse, sähköpostitse sekä Teamsilla, ellei esimiehen kanssa lyhytaikaisesti toisin sovita. Lyhytaikaisestakin poikkeuksellisesta työajan sijoittumisesta ja sen perusteista on syytä informoida muita avoimesti työpaikalla.

 

 Nurmeksen kaupungilla etätyötä tekevät työntekijät ovat vakuutettuja erillisellä etätyövakuutuksella (1.1.2022 alkaen).

 

 Hallintosäännön (kv 27.5.2021 § 39) mukaan Henkilöstöjaosto käsittelee ja ratkaisee muun muassa viranhaltijan kanssa yksittäistapauksessa tehtävää palkkasopimusta tai muuta sopimuksenvaraista asiaa, silloin kun kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut siihen suostumuksen.

 

Etätyöoikeutta ovat hakeneet seuraavat henkilöt:

tilapalvelupäällikkö Ari Jaaranen

ympäristöinsinööri Ismo Ryynänen

talonrakennusmestari Jari Hartikainen

talotekniikan asiantuntija Ville Halonen

 

Etätyöhakemukset ja esimiesten puoltavat lausunnot ovat oheisaineistona luottamushenkilöiden sähköisessä työtilassa.

 

Vs. hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto päättää myöntää Ari Jaaraselle, Ismo Ryynäselle, Jari Hartikaiselle sekä Ville Haloselle oikeuden osittaiseen etätyön tekemiseen 1.1.2022 alkaen, hakemusten ja  Nurmeksen kaupungin etätyön periaatteiden mukaisesti. 

 

Henkilöstöjaosto: Ehdotus hyväksyttiin.