Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 9


Työhyvinvointikysely 2022

 

 

Työssä innostumis- ja työhyvinvointikyselyraportti 2022

 

Yhteistyötoimikunta 11.05.2022 § 31 

 

 

 

 

Vs. hallintojohtaja: Henkilöstön työhyvinvointikyselyjä on tehty Nurmeksen kaupungin organisaatiossa 2-3 vuoden välein viimeisen seitsemäntoista vuoden aikana. Edellisestä kyselystä on aikaa hieman yli vuosi.

 

 Nyt tehdyn kyselyn pohjana käytettiin 2020 syksyllä toteutettua kyselyä. Vuonna 2016 otettiin mukaan työssä innostumiseen liittyvät kysymyssarjat.Työssä innostumisella tarkoitetaan työssä koettua tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista työhön. Tarmokkuutta kokiessasi olet energinen, halukas panostamaan työhön sekä sinnikäs myös vastoin-käymisten hetkillä. Omistautumisen tunnetta kokiessasi koet inspiraatiota, ylpeyttä ja haasteellisuutta työssä. Uppoutumisen tunne saa sinut kokemaan syvää keskittyneisyyttä ja paneutuneisuutta työssä sekä saamaan näistä nautintoa.

 

 Kyselyn vastauksia on vertailtu edellisen kyselyn vastauksiin siltä osin kun kysymykset olivat samat. Kysely toteutettiin Webropol-kyselytyökalulla. Kyselyn taustatiedoissa kysyttiin toimialaa, tulosaluetta ja tulosyksikköä, mutta näitä ei ollut linkitetty yhteen. Vastaaja pystyi valitsemaan esim. tulosalueen ja tulosyksikön ristiin. Seuraavaa kyselyä ajatellen tämä on jo huomioitu ja virhe korjattu. Tulosyksikkötason raportointiin olisi mahdollisuus (jos vastauksia yksikkötasolla on yli 5).

 

 Työssä innostumis- ja työhyvinvointikysely koostui 24 kysymyksestä tai kysymyssarjasta, joihin vastaukset annettiin monivalintana. Kysymyksiä eri aihealueista:

 1. Taustatiedot organisaatiosta 1-5

 2. Työssä innostuminen, kysymykset 6-9

 3. Työhyvinvointi, kysymyssarjat 10-12

 4. Tyhy-toiminta, kysymykset 13-16, 20-21

 5. Poikkeusolot, kysymys 17

 6. Kuntaliitos, kysymys 18

 7. Yhteistyö ja tiedonkulku 22-24

 

 Kysely oli avoinna kuusi viikkoa 11.1.- 22.2.2022. Sähköistä lomaketta ja lähettiin henkilöstölle intrassa ja sähköpostilla, ja siihen vastaamisesta muistutettiin herätesähköposteilla.

 Kyselyyn saatiin yhteensä 161 (220, 2020) vastausta ja kokonaisvastausprosentti oli 36 % (50 %, 2020). Vain 154 vastaajaa ilmoitti toimialansa. Eniten vastauksia saatiin hyvinvointipalveluista 100 kpl, kaupunkirakennepalveluista 39 ja hallintopalveluista 15 kpl.

 

 Kyselyn tavoitteena on saada tietoa työssä innostumisesta, työhyvinvoinnista sekä kuntaliitoksen ja poikkeusolojen vaikutuksista. Tavoitteena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuutta omaan työhön ja tyhytoimintaan. Kyselyn vastausten pohjalta päivitetään tyhytoimintaa, järjestetään koulutuksia ja pyritään puuttumaan havaittuihin epäkohtiin.

 

 Kyselyn raportti on käyty läpi johtoryhmässä ja esimiestunnilla. Esimiehet ovat käyneet tulokset läpi työyksiköissä huhtikuun aikana.

Raportti esitetään yhteistyötoimikunnassa, henkilöstöjaostossa ja kaupunginhallituksessa.

 

Vs. hallintojohtaja: Yhteistyötoimikunta käsittelee Työssä innostumis- ja työhyvinvointikyselyraportin 2022 ja päättää merkitä sen tiedoksi sekä esittää sen edelleen henkilöstöjaostolle ja kaupunginhallitukselle tiedoksi.

 

Yhteistyötoimikunta: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Henkilöstöjaosto 23.05.2022 § 9  

168/01.00.02/2022  

 

 

 

Vs. hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto käsittelee Työssä innostumis- ja työhyvinvointikyselyraportin 2022.

 

Vs. hallintojohtaja: Henkiilöstöjaosto päättää merkitä Työssä innostumis- ja työhyvinvointikyselyraportin 2022 tiedoksi ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi

 

Henkilöstöjaosto: Ehdotus hyväksyttiin.