Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 22


Kaavoituskatsaus_07042022

 

 

Kaavoituskatsaus 2022

 

Kaupunkirakennelautakunta 12.04.2022 § 20 

 

 

Ma. maankäyttösuunnittelija

 

Kaupunkirakennepalvelujen maankäytössä on valmisteltu vuoden 2022 kaavoituskatsaus. Kaavoitusjaostolle on esitelty luonnos katsauksen sisällöstä. Kaavoitusjaosto priorisoi katsauksen perusteella strategian kaavoituksen etenemiseksi vuonna 2022 (05.04.2022 § 14).

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä

 

Vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa esitetään kaavoitettavat kohteet yleiskaavojen ja asemakaavojen osalta. Laadittavat kaavat tukevat osaltaan vasta hyväksyttyä Nurmeksen kaupungin strategiaa vuosille 2022-2025.

Nurmeksen kaupungin kaavoitus painottuu vuoden 2022 aikana elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, kaavojen ajan tasalle saattamiseen, erilaisten toimintojen edistämiseen ja tonttitarjonnan monipuolisuuteen. Merkittävä yleiskaavallinen suunnittelutyö on Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan käynnistäminen. Asemakaavan osalta merkittävä suunnittelutyö on Valtimon keskustan vanhan rakennuskaavan ajantasaistaminen asemakaavaksi.

Kaavoituskatsaus esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Liitteenä jaetaan vuoden 2022 kaavoituskatsaus.
 

Tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää

1. hyväksyä kaavoituskatsauksen 2022 asemakaavoituksen osalta ja merkitsee sen tiedoksi yleiskaavoituksen osalta,

2. esittää kaavoituskatsauksen 2022 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi,

3. tiedottaa asiasta sanomalehti Ylä-Karjalassa ja internet sivuilla.

 

Kaupunkirakennelautakunta:  

 

 Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 19.04.2022 § 67 

 

 

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä kaavoituskatsauksen 2022 asemakaavoituksen osalta ja merkitsee sen tiedoksi yleiskaavoituksen osalta,

2. esittää kaavoituskatsauksen 2022 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että ma. maankäyttösuunnittelija Juha Romppanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 19.42.

 

 

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 22  

135/10.00.00/2022  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.