Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 25


 

 

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitoksen purkaminen

 

Kaupunginhallitus 19.04.2022 § 69 

 

 

 

Kaupunginjohtaja: Lieksan kaupunginhallitus (15.3.2022) ja kaupunginvaltuusto (28.3.2022) ovat tehneet päätöksensä Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitoksen purkamisesta ja toimintojen uudelleen järjestelystä. Tilitoimistoliikelaitos on Lieksan kaupunkikonsernin erillinen taseyksikkö, ja Lieksa on siten sen isäntäkunta.

 

Sekä Lieksan että Nurmeksen osalta päätökset tässä asiassa tulee tehdä erikseen. Tämän vuoksi asia pitää nyt käsitellä Nurmeksen hallinnossa. Perusvaihtoehdot Nurmeksen kannalta ovat joko palvelujen hankkiminen ostopalveluna (nykyinen käytäntö) tai palvelujen tuottaminen omana toimintana. En pidä perusteltuna tässä tilanteessa sitä, että Nurmeksen kaupunki tuottaisi jatkossa palkkahallinnon ja taloushallinnon palvelut itse.

 

Sekä Lieksan kaupunki että Nurmeksen kaupunki ovat tällä hetkellä Meidän IT ja talous Oy:n asiakkaita. Asiakassuhde määritellään puitesopimuksella ja erityisesti sen liitteillä nro 3, joissa määritellään ostettavat palvelut. Nyt molemmat kaupungin ostavat IT-palveluja. Suunnitelman mukaan 1.6.2022 alkaen Lieksa alkaisi ostaa myös palkkahallinnon palveluja, ja Nurmes alkaisi ostaa sekä palkkahallinnon että taloushallinnon palveluja.

 

Pielisen Karjalan tilitoimiston purkautuessa kaksi henkilöä siirtyy Lieksan kaupungin palvelukseen, jonka jälkeen kaupunkiin muodostuu 5 hengen taloushallinnon palveluyksikkö. Muut tilitoimiston henkilöt siirretään liikkeenluovutuksen ehdoilla Meidän IT ja talous Oy:lle samassa yhteydessä, kun toiminnot siirretään palveluntuottajalle.

 

Tilitoimiston purkamisen syynä on se, että vajaalla resurssilla toimiminen on kuormittanut henkilöstöä eikä toimintavarmuutta välttämättä pystytä takaamaan. Tilitoimiston johtajan virkaa ei ole saatu täytettyä yrityksistä huolimatta. Pidän Lieksan kaupungin tekemää ratkaisua järkevänä tässä vaikeassa tilanteessa. Olen keskustellut asiasta monta kertaa Lieksan kaupunginjohtajan kanssa.

 

Lieksan kaupunki on tilitoimiston isäntäkuntana huolehtinut yhteistoimintaneuvottelujen käymisestä ja YT-velvoitteen täyttymisestä. Tilitoimiston johtokunnan sekä henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että sekä työnantaja että työntekijät ovat erittäin huolissaan nykyisestä tilitoimiston tilanteesta, tilitoimiston toimintavarmuudesta ja työn kuormittavuudesta poissaolojen aikana. Erityisen kriittinen tilanne on ollut palkkahallinnon osalta.

 

Lieksan kaupungin osalta aikatauluun ja valittuun ratkaisuun on vaikuttanut myös kaupungin hallinto-organisaation muutos hallinto- ja talousjohtaja Johanna Tähkiön eroilmoituksen myötä. Tässä yhteydessä Lieksan kaupunki perustaa erilliset talousjohtajan ja hallintojohtajan toimet, mistä seuraa taloushallinnon yksikön muodostuminen palvelemaan Lieksan kaupunkia.

 

Palvelujen ulkoistaminen Meidän IT ja talous Oy:lle on mahdollista puitesopimuksen liitteiden päivityksellä ilman hankintalain mukaista kilpailutusta, koska Nurmeksen kaupunki ja Lieksan kaupunki omistavat yhtiön osakkeita. Sama pätee Sarastia Oy:öön. Meidän It ja talous Oy:llä on käytössään samat tietojärjestelmät kuin Lieksan ja Nurmeksen kaupungeilla. Tämä helpottaa nopeaa siirtymää tässä pakottavassa tilanteessa.

 

Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien välisissä virkamiesneuvotteluissa on päädytty esittämään ratkaisua, jossa yhteistyö Meidän IT ja talous Oy:n kanssa on aluksi määräaikainen vuoden 2023 loppuun saakka. Tällä tavalla saadaan riittävästi aikaa kilpailuttaa nämä toiminnot myöhemmin yhdessä tai erikseen. Tällä tavalla akuutti kriisi saadaan ratkaistua ja saadaan turvattua palkkahallinnon tehtävien hoitaminen.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää:

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos puretaan kaupunkien yhteisellä sopimuksella mahdollisimman nopealla aikataululla,

2. että Nurmeksen kaupungin palkkahallinnon ja taloushallinnon toiminnot siirretään Meidän IT ja Talous Oy:lle määräaikaisesti vuoden 2023 loppuun saakka

 

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 25  

133/00.04.02/2022  

 

 

Valtuusto: Päätösehdotuksesta vain kohta 1. koskee kaupunginvaltuustoa.
Kaupunginvaltuusto päättää, että Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos puretaan kaupunkien yhteisellä sopimuksella mahdollisimman nopealla aikataululla.