Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 28 

 

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden lautamiesten vaali toimikaudelle 2021-2025

 

Kaupunginhallitus 02.08.2021 § 180 

 

 

Hallintojohtaja: 

 Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

 

 Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

 

 Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 3 §:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Tuomioistuinvirasto on vahvistanut ja muuttanut Nurmeksen lautamiesten lukumäärän 16.6.2021 neljäksi (4).

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee neljä (4) käräjäoikeuden lautamiestä toimikaudelle 2021-2025

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 19.08.2021 § 85 

 

 

Valtuusto: Puheenjohtajan esityksestä Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden lautamiesten vaali suoritettiin ryhmäpuheenjohtajien esityksen mukaisesti seuraavasti:

 

 

 Käräjäoikeuden lautamiehet 2021-2025

 

Asema

Puolue

Varsinainen jäsen

J

KESK

Anniina Nykänen

J

PS

Mikko Jänönen

J

SDP

Antti Smura

J

VAS

Jussi Hermaja

 

 Ehdotus hyväksyttiin.

 

Kaupunginhallitus 19.04.2022 § 73 

 

 

 

Vt. hallintojohtaja: Kaupunginvaltuuston 19.8.2021 nimeämä lautamies Mikko Jänönen on kieltäytynyt lautamiehen tehtävästä. Perussuomalaisten ryhmä on tiedustellut asiaa ja saanut suostumuksen tehtävään Tenho Rautiaiselta.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Mikko Jänösen tilalle käräjäoikeuden lautamieheksi Tenho Rautiaisen toimikaudelle 2021-2025.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 28  

301/00.00.01.01/2021  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.