Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 32


 

 

Kahden lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan viraksi 1.8.2022 alkaen

 

Hyvinvointilautakunta 26.04.2022 § 25 

 

 

Hyvinvointijohtaja: Varhaiskasvatuslaki (540/2018) tuli voimaan 1.9.2018. Sen mukaan jokaisessa päiväkotiryhmässä tulee vuonna 2030 olla vähintään kahdella kolmasosalla työntekijöistä varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Henkilöstöä koskeva lakimuutos on merkittävä, koska ennusteet varhaiskasvatuksen opettajien riittävyydestä tulevina vuosina ovat heikot ja kilpailu kelpoisesta henkilökunnasta kiristyy. Nurmeksen kaupungin on tarkoituksenmukaista jo siirtymävaiheen aikana varautua laki-muutoksen aiheuttamiin muutoksiin henkilöstörakenteessa muutta-malla toistaiseksi voimassa olevia ja vapautuvia varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimia toistaiseksi voimassa oleviksi varhaiskasva-tuksen opettajan viroiksi tai varhaiskasvatuksen sosionomin viroiksi.

 

Pikku-Kaarlen varhaiskasvatusyksikössä vapautuu kaksi (2) lasten-hoitajan toimea heinäkuun 2022 loppuun mennessä. Valmistelussa mainituin perustein esitän, että nämä kaksi (2) lastenhoitajan toimea muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan viroiksi 1.8.2022 alkaen. Virat sijoittuvat esiopetus- ja vuorohoitoryhmiin.

 

Hallintosäännön 6.luvun 31§:n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta.                           

 

Hyvinvointijohtaja: Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimea muutetaan kahdeksi varhaiskasvatuksen opettajan viraksi 1.8.2022 alkaen.

 

Hyvinvointilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 81 

 

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimea muutetaan kahdeksi varhaiskasvatuksen opettajan viraksi 1.8.2022 alkaen.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 32  

148/01.01.00.01/2022  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.