Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 34


Velkakirja Nurmeksen Vesi Oy

 

 

Nurmeksen Vesi Oy:n investointilaina 1.000.000 euroa

 

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 94 

 

 

Va.talousjohtaja: Nurmeksen Vesi Oy:n hallitus on 25.4.2022 kokouksessaan päättänyt hakea Nurmeksen kaupungilta 1 000 000,00 euron investointilainaa Kötsinmäen uuden sooda-alkalointilaitoksen rakentamista varten.

 

 Lainaehdoiksi vesiyhtiö esittää:

 - laina-aika 25 vuotta, lainan lyhennykset vuodesta 2023 alkaen 2 kertaa vuodessa

 - lainan korko 12 kk euribor + 1,5 % marginaali

 - laina nostetaan kahdessa 500.000 euron erässä 1.7.2022 ja 1.10.2022

 

 Lainaneuvottelut on käyty vesiyhtiön toimitusjohtajan ja kaupungin va. talousjohtajan kesken, ja lainaehtojen perusteena ovat olleet Nurmeksen Vesi Oy:lle aikaisemmin vuonna 2020 myönnetyn investointilainan ehdot.                 

    

 Kuntalain 129 § kuuluu: "Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä               tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään."

 

 Nurmeksen Vesi Oy toimii vesihuollon järjestävänä yhtiönä Nurmeksen               kaupungin alueella ja muodostaa alueellaan luonnollisen monopolin. Nurmeksen Vesi Oy ei toimi markkinoilla kilpailutilanteessa, joten kunta voi myöntää lainan ilman, että               lainan myöntäminen vääristää kilpailua markkinoilla. Mikäli lainansaaja ei toimi kilpailunalaisilla markkinoilla, lainaan sisältyvä mahdollinen tuki ei vääristä tai uhkaa vääristää kilpailua, eikä ole valtiontukea.

 

 Myönnettävä laina ei sisällä merkittävää taloudellista riskiä, eikä laina vaarannan kunnan kykyä selvitä sille laissa säädetyistä tehtävistä. Lainantakauksena toimii Nurmeksen Vesi Oy:n koko omaisuus, jonka tasearvo vuoden 2021 tilinpäätöksessä on 5 miljoonaa euroa. Lisäksi vesiyhtiön tasearvo kasvaa ja vakuusasema paranee lainarahalla tehtävän investoinnin seurauksena. Yhtiöllä on ennestään yhtiön perustamiseen ja investointeihin myönnettyä pitkäaikaista lainaa kaupungilta 3 350 000 euroa sekä käyttöpääomalainaa 200 000 euroa. Yhtiöllä ei ole muuta ulkopuolista velkarahoitusta.

 

 Nurmeksen Vesi Oy on 100 prosenttisesti Nurmeksen kaupungin omistama, ja yhtiön toiminnan turvaamisessa tarvittava rahoitus on kaupungin vastuulla. Kaupungin vuoden 2022 talousarvio sisältää 1,5 miljoonan euron rahoitusvarauksen nyt toteutettavaan investointiin.

 

 Esitän, että Nurmeksen Vesi Oy:lle myönnetään 1 000 000 euron investointilaina yhtiön lainahakemuksessa ilmoittamien lainaehtojen mukaisesti. Velasta laaditaan velkakirja.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää myöntää Nurmeksen Vesi Oy:lle 1 000 000,00 (yhden miljoonan) euron investointilainan 30.06.2047 saakka oheen liitetyn velkakirjan mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Henry Määttä ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

 

 

Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 34  

163/02.05.03/2022  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Ville Sutinen ja Päivi Härkin ilmoittivat esteellisyydestään ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.