Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 35


Pyyntö kuntayhtymän jäsenkunnille 14.6.2021

 

 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali toimikaudelle 2021-2025

 

Kaupunginhallitus 02.08.2021 § 173 

 

 

Hallintojohtaja: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:ssä määrätään muun muassa seuraavaa: "Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien valitsema yhtymävaltuusto, josta käytetään nimitystä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuusto, lyhennettynä kuntayhtymän valtuusto.

 

 Kuntayhtymän valtuustoon valitaan jäsenet vaalikaudeksi kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea tuhatta viittäsataa (3 500) asukasta kohden.

 

 Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

 

 Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 

 Valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustojen eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti."

 

 Nurmeksen kaupungin asukasluku 1.1.2020 oli 9501, joten kaupungin valittavaksi tulee 3 jäsentä.

 

 Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:n 1 momentissa:"Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei  kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö."

 

 Yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toimielimiin on siis kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus jonkin jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eikä kukaan ko. kuntayhtymän viranhaltija tai työntekijä.

 

 Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuustoon 3 jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudelle 2021-2025.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 19.08.2021 § 78 

 

Valtuusto: Puheenjohtajan esityksestä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali suoritettiin ryhmäpuheenjohtajien esityksen mukaisesti seuraavasti:

 

 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuusto 2021-2025

Valtuust

Asema

Puolue

Varsinainen jäsen

Varajäsen

J

KESK

Anna Hölttä

Esko Saatsi

J

SDP

Jari Piirainen

Juha Meriläinen

J

PS

Veera Korhonen

Jaana Meriläinen

 

 Ehdotus hyväksyttiin.

 

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 95 

 

 

Vs. hallintojohtaja: Kaupunginvaltuuston 19.8.2021 nimeämä varsinainen jäsen Veera Korhonen on pyytänyt eroa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenen tehtävästä. Perussuomalaisten ryhmä on tiedustellut asiaa ja saanut suostumuksen tehtävään Mirva Mahlavuorelta.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Veera Korhosen tilalle Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston jäseneksi Mirva Mahlavuoren toimikaudelle 2021-2025.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 35  

279/00.00.01.04/2021  

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.