Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 36 

 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) valtuuston jäsenten vaali toimikaudelle 2021-2025

 

Kaupunginhallitus 02.08.2021 § 174 

 

 

Hallintojohtaja: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n 1 ja 2 momenteissa määrätään yhtymävaltuuston jäsenten valinnasta seuraavaa:

 

 " Jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3 500) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

 

 Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi."

 

 Nurmeksen kaupungin asukasluku 1.1.2020 oli 9 501 joten Nurmeksen kaupunginvaltuuston valittavaksi tulee 3 jäsentä.

 

 Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:n 1 momentissa seuraavaa:

 "Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö."

 

 Yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toimielimiin on siis kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus jonkin jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eikä kukaan ko. kuntayhtymän viranhaltija tai työntekijä.

 

 Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustoon 3 jäsentä ja kullekin valtuuston jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudelle 2021-2025.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Kaupunginvaltuusto 19.08.2021 § 79 

 

 

Valtuusto: Puheenjohtajan esityksestä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) valtuuston jäsenten vaali  suoritettiin ryhmäpuheenjohtajien esityksen mukaisesti seuraavasti:

 

 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuusto 2021-2025

 

Asema

Puolue

Varsinainen jäsen

Varajäsen

J

KESK

Matti Kämäräinen

Päivi Härkin

J

SDP

Anni Savolainen

Maija Savolainen

J

KD

Riitta Kaukainen

Joosua Tolvanen

 

 Ehdotus hyväksyttiin.

 

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 96 

 

 

Vs. hallintojohtaja: Kaupunginvaltuuston 19.8.2021 nimeämä varsinainen jäsen Anni Savolainen on ilmoittanut esteellisyydestään toimia Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustoon jäsenenä 1.6.2022 alkaen. Sosiaalidemokraattien ryhmä on tiedustellut asiaa ja saanut suostumuksen tehtävään Maija Savolaiselta, joka on toiminut aiemmin varajäsenenä. Varajäsenen valitseminen ei enää ole välttämätöntä, kun P-K:n sos. ja terv.palv. kuntayhtymän valtuuston kausi päättyy hyvinvointialueen aloittamisen vuoksi jo 31.12.2022. Tämän vuoksi voidaan katsoa, että riittää kun valitaan varsinainen jäsen.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustoon jäseneksi Anni Savolaisen tilalle Maija Savolaisen toimikaudelle 2021-2025.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Anni Savolainen ilmoitti esteellisyydestään osallisuusjääviyden perusteella ja poistui kokoustilasta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

 

Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 36  

300/00.00.01.01/2021  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Maija Savolainen ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.