Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 37 

 

Sopimus Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen

 

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 97 

 

 

Vs. hallintojohtaja: Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen hyvinvointialueen hoidettavaksi on mahdollista lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021, jäljempänä voimaanpanolaki) 65 § mukaisin edellytyksin.

 

 Edellytyksenä tehtävien hoitamiselle on, että:

 

 1) hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 siirtää hyvinvointialueeseen kuuluvien kaikkien kuntien osalta ympäristöterveydenhuollon tehtävät 20 §:ssä tarkoitetulle kuntayhtymälle siten, että kuntayhtymä hoitaa tehtävää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022;

 

 2) hyvinvointialue ja kaikki alueen kunnat sopivat ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta 4 §:ssä säädetystä ajankohdasta lukien; ja

 

 3) alueen kunnat osoittavat hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämän täysimääräisen rahoituksen.

 

 Edellä 1 momentissa tarkoitettu sopimus ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta on tehtävä 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2027 asti. Sopimuksen tulee sisältää määräykset menettelystä sopimuksen päättyessä.

 

 Siun soteen kuuluvat kunnat ovat siirtäneet ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuntayhtymälle Siun soten perustamisen myötä 1.1.2017 Heinäveden kuntaa lukuun ottamatta. Heinäveden kunnanvaltuusto on päättänyt 15.11.2021 § 83 siirtää Heinäveden ympäristöterveydenhuollon tehtävät Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoidettavaksi viimeistään 31.12.2022. Ympäristöterveydenhuollon siirtymisestä hyvinvointialueelle on tehty periaatteelliset päätökset poliittisessa seurantaryhmässä ja kuntayhteistyöryhmässä vuoden 2021 aikana. Hyvinvointialueen ja kuntien välistä sopimusta on valmisteltu kuntayhtymän viranhaltijoiden toimesta. Sopimusluonnos on esitelty kuntayhteistyöryhmässä 18.3.2022 ja siihen on tehty muutoksia kommenttien pohjalta.

 

 Sopimuksen mukaisesti hyvinvointialue ja kunnat sopivat sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 65 §:n mukaisesti, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialue hoitaa sopijakuntien puolesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) 1 §:ssä tarkoitetut ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Hyvinvointialue voi tuottaa palvelut itse, yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palveluntuottajilta.

 

 Sopimuksen piiriin kuuluvat seuraavat tehtävät:

 

 1. terveydensuojelulain mukaiset kunnan viranomaistehtävät (kunnan terveydensuojeluviranomainen),

 2. elintarvikelain mukaiset kunnan viranomaistehtävät (kunnan elintarvikevalvontaviranomainen),

 3. tupakkalain mukaiset kunnan lupa- ja valvontaviranomaistehtävät, 4. lääkelain mukaiset kunnan lupa- ja valvontaviranomaistehtävät,

 5. eläinlääkintähuoltolain ja eläinsuojelulain mukaiset kunnan tehtävät.

 

 Sopimus on voimassa voimaanpanolain mukaisesti 1.1.2023-31.12.2027 ja tämän jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

 

 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt sopimuksen kokouksessaan 28.4.2022 ja Pohjois-Karjaln hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt sopimuksen kokouksessaan 9.5.2022.

 

 Pohjois-Karjalan kunnat hyväksyvät hyvinvointialueen ja kuntien välisen sopimuksen omalta osaltaan.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä, 1.1.2023 alkaen.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksytiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 37  

197/00.04.02/2022  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.