Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Siun Soten paikallinen neuvottelukunta
Pöytäkirja 19.05.2022/Pykälä 9


 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Siun Soten paikallinen neuvottelukunta 19.05.2022 § 9  

    

 Nurmeksen kaupungin hallintosäännön 121 §:n mukaan kokouskutsun antaa ja allekirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

 

 Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

 

Puheenjohtaja: Koska kokouskutsu on annettu ja lähetetty hallintosäännön mukaisesti ja enemmän kuin puolet jäsenistä oli läsnä, todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 Merkitään pöytäkirjaan, että kokoukseen oli mahdollista osallistua myös sähköisesti Teamsin kautta (Kuntalaki 98 §).