<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 24.08.2022 / Seuraavan kokouksen ajankohta]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 24.08.2022 / Muut esille tulevat asiat]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 24.08.2022 / Kehitysvammaisten asumisyksikön ja toimintakeskuksen uusien tilojen sijoituspaikka ja rakentaminen]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 24.08.2022 / Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 24.08.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 23.08.2022 / Seuraavan kokouksen ajankohta]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 23.08.2022 / Muut esille tulevat asiat]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 23.08.2022 / Valtakunnallinen Vanhustenviikko 2022 Yhdessä luontoon- joka iän oikeus]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 23.08.2022 / Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.1. - 30.6.2022]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 23.08.2022 / Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 23.08.2022 / Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 23.08.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Siun Soten paikallinen neuvottelukunta 18.08.2022 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Siun Soten paikallinen neuvottelukunta 18.08.2022 / Siun Soten paikallinen alueen perhe- ja sosiaalipalvelujen tilannekatsaus]]><![CDATA[Siun Soten paikallinen neuvottelukunta 18.08.2022 / Siun Soten pohjoisen alueen ikäihmisten palveluiden tilannekatsaus]]><![CDATA[Siun Soten paikallinen neuvottelukunta 18.08.2022 / Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen järjestöavustukset]]><![CDATA[Siun Soten paikallinen neuvottelukunta 18.08.2022 / Kotihoidon palvelujen kilpailutus]]><![CDATA[Siun Soten paikallinen neuvottelukunta 18.08.2022 / Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat ja odotusaikojen julkaiseminen]]><![CDATA[Siun Soten paikallinen neuvottelukunta 18.08.2022 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Siun Soten paikallinen neuvottelukunta 18.08.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 18.08.2022 / Teknisen johtajan katsaus]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 18.08.2022 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 18.08.2022 / Porokylän 131 kaupunginosan asemakaavamuutos ja osittain sitova tonttijako (Meijerin alue)]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 18.08.2022 / Pohjoispään kaupunginosan asemakaava-alueella olevan Kuhilaspuiston nimimuutos]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 18.08.2022 / Oikaisuvaatimus teknisen johtajan päätökseen 20/2022]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 18.08.2022 / Oikaisuvaatimus kaupunkirakennelautakunnalle kuntatekniikan päällikön hankintapäätöksestä 11/2022]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 18.08.2022 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 18.08.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.08.2022 / Selvitys ja lausunto kanteluun eduskunnan oikeusasiamiehelle (EOAK/8863/2021)]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.08.2022 / Johtajasopimuksen mukainen kaupunginjohtajan siirtymäkorvauksen maksaminen]]>