<![CDATA[Dynasty]]>202210968<![CDATA[Tekninen johtaja / Kaupunkirakennepalvelujen toimialan laskujen ja muiden maksuasiakirjojen tarkastajat ja hyväksyjät 1.9.2022 alkaen]]>2022-08-04202210957<![CDATA[Kuntatekniikan päällikkö / Lupa torin käyttöön 2.9.2022 Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät ry]]>2022-08-04202210914<![CDATA[Kaupunginjohtaja / Päiväkotiapulaisen (2 kpl) toimiin täyttölupa]]>2022-08-01202210908<![CDATA[Hallintojohtaja / Viirin myöntäminen toimistosihteeri Tuula Smuralle]]>2022-07-28202210905<![CDATA[Ympäristöinsinööri / Poikkeaminen Nurmeksen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä, käytöstä poistetun öljysäiliön maahan jättäminen]]>2022-07-27202210796<![CDATA[Hyvinvointijohtaja / Kulttuuripalvelujen tulosaluepäällikön tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen ajalle 1.8. - 31.10.2022]]>2022-06-29202210782<![CDATA[Valtimon koulun rehtori / Oppilaiden kouluaikana tarvittavasta lääkehoidosta (diabetes) vastaavien koulunkäynninohjaajien nimeäminen lukuvuodeksi 2022-2023 Valtimon koulussa]]>2022-06-27202210783<![CDATA[Hyvinvointijohtaja / Kouluvalmentajan tehtävän täyttäminen 8.8.2022 alkaen toistaiseksi]]>2022-06-27202210784<![CDATA[Hyvinvointijohtaja / Laaja-alaisen erityisopettajan määräaikaisen viran täyttäminen (lukuliiga-hanke, OKM)) ajalle 8.8.-31.12.2022]]>2022-06-27202210785<![CDATA[Hyvinvointijohtaja / Koulunkäynninohjaajan tehtävän täyttäminen 5.8.2022 alkaen toistaiseksi]]>2022-06-27202210781<![CDATA[Kirkkokadun koulun rehtori / Erityisluokanopettajan viransijaisuus ajalle 8.8.-31.12.2022]]>2022-06-23