Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 26.05.2020/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vuoden 2019 arviointikertomus

55/00.03.00.00/2020

 

1345/00.03.00.00/2019

 

Tarkastuslautakunta 21.01.2020 § 8

 

Kuntalain 121 §:n 2. mom 2.kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Kuntalain 121 §:n ja Siun sote-kuntayhtymän hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymävaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Tarkastuslautakunta keskustelee tässä kokouksessa vuoden 2019 arviointikertomuksen sisältöön ja rakenteeseen liittyviä linjauksia sekä antaa tarkastuspäällikölle ohjeet asian jatkovalmistelulle.

 

Tarkastuslautakunta tuo kokouksittain läsnäolleiden esteellisyydet esille kokouspöytäkirjaan.

 

Lisätiedot:

tarkastuspäällikkö Leena Timonen

leena.timonen@siunsote.fi

p. 013 330 4522

 

Ehdotus  Tarkastuspäällikkö:

 

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2019 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä ja jatkovalmistelusta sekä kirjaa jäsentensä esteellisyydet merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Päätös  Hyväksyttiin.

 

  Esteellisyydet merkitään kun asian käsittely aloitetaan.

 

Tarkastuslautakunta 25.02.2020 § 19

 

Tarkastuslautakunta 21.1.2020 § 8

 

 

Ehdotus  Tarkastuspäällikkö:

 

  Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

Päätös  Hyväksyttiin.

 

 

Tarkastuslautakunta 07.04.2020 § 54

 

 

Lisätiedot                            Tarkastuspäällikkö Leena Timonen

  leena.timonen@siunsote.fi

  p. 013 330 4522

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

  Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

 

Päätös  Hyväksyttiin.

 

 

Selostus  Tarkastuslautakunta 25.02.2020 § 19

 

 

Tarkastuslautakunta 21.04.2020 § 61

 

 

Lisätiedot                            Tarkastuspäällikkö Leena Timonen

  leena.timonen@siunsote.fi

  p. 013 330 4522

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

  Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

 

Päätös  Hyväksyttiin.

 

Merkitään pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja Jorma Nurkkala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn yhteydessä klo 12:20.

 

 

Selostus  Tarkastuslautakunta 07.04.2020 § 54

 

 

Tarkastuslautakunta 05.05.2020 § 68

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

  Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

Päätös  Hyväksyttiin.

 

Merkitään pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja  saapui kokoukseen Teams-yhteydessä klo 12:22 ja hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16:07.

 

 

Selostus  Tarkastuslautakunta 21.04.2020 § 61

 

Tarkastuslautakunta 19.05.2020 § 77

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö

 

 

  

 

  Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

 

Päätös  Hyväksyttiin.

 

Merkitään pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunnan jäsen Jari Turpeinen saapui kokoukseen kello 13.11.

 

 

Selostus  Tarkastuslautakunta 05.05.2020 § 68

 

 

Tarkastuslautakunta 26.05.2020 § 83

 

 

 

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

 

 Tarkastuslautakunta:

1. hyväksyy Pohjjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2019 arviointikertomuksen

2. allekirjoittaa sen

3. saattaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän arviointikertomuksen  Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi.

 

 

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esitykset yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala ja tarkastuspäällikkö Leena Timonen poistuivat esteellisenä päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Tarkastuspäällikön esteellisyysperuste: tilivelvollinen viranhaltija.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi puheenjohtaja Pauli Tahvanainen.

Merkitään pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja Jorma Nurkkala poistui kokouksesta kello 13:50.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 19.05.2020 § 77

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa